U kunt de registratie stopzetten als u;

  • uw voertuig gaat gebruiken in het onderwijs, bijvoorbeeld bij een (rij-) school of brandweer;
  • uw voertuig gaat gebruiken voor de cross;
  • uw voertuig alleen nog bedrijfsmatig gaat gebruiken op uw eigen bedrijfsterrein (voor het uitvoeren van bedrijfswerkzaamheden);
  • uw voertuig gaat gebruiken als museumvoertuig (niet voor persoonlijke collectie).

Online aanvraag stopzetten registratie

Zo vraagt u online stopzetten van de kentekenregistratie aan:

  1. U vult het formulier 'Verzoek tot beëindiging registratie' volledig in. 
  2. De benodigde documenten (zoals aangegeven op het formulier) moet u bijvoegen. Lees hier hoe u een document kunt toevoegen aan het formulier.
  3. Klik op 'Verzenden'.
  4. De RDW beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 5 werkdagen een brief. Hierin staat of uw aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is.

Schriftelijke aanvraag stopzetten registratie

Als u het stopzetten van de registratie niet online kunt aanvragen. Kijk dan bij:  'Kentekenregistratie stopzetten omdat u geen gebruik maakt van de openbare weg; schriftelijke aanvraag'.