Reageren op een terugroepactie

Als er een terugroepactie is georganiseerd, informeert de fabrikant u als eigenaar daarover via een brief of advertentie bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat u op de uitnodiging van de fabrikant om deel te nemen aan de terugroepactie ingaat. Als uw voertuig of een onderdeel daarvan defect is, levert dat immers mogelijk gevaar op voor uw eigen veiligheid en die van uw passagiers en medeweggebruikers. Vaak is het nodig een afspraak te maken met de dealer. Door te reageren op de uitnodiging zorgt u ervoor dat de kans op een mogelijk defect wordt verholpen.

Informatie over terugroepacties

De fabrikanten moeten de RDW over de door hen georganiseerde terugroepacties informeren. De RDW ontvangt informatie over het product dat wordt teruggeroepen, het defect, het gevaar en de maatregelen die worden genomen. Deze informatie is ook voor u beschikbaar.

Wilt u meer weten over de terugroepacties dan kunt u in Externe linkhet terugroepregister van de RDW kijken. Daarin staan de terugroepacties waarover de RDW door de fabrikanten is ge├»nformeerd. U kunt hier bijvoorbeeld zoeken op merk en type.

De rol van de RDW

De RDW heeft de volgende taken bij terugroepacties van voertuigen en voertuiggerelateerde producten:

  • het ontvangen van informatie over terugroepacties en gevaarlijke producten,
  • het informeren van het publiek,
  • het houden van toezicht.

Melden van een veiligheidsrisico

Heeft u een defect aan uw voertuig geconstateerd, heeft u daarover contact gehad met de dealer en is het defect niet naar tevredenheid verholpen, Ga dan voor meer informatie naar 'Melden van mogelijk onveilig voertuig'.