Gewicht van uw voertuig wijzigen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u het gewicht van uw auto, bedrijfsauto of aanhanger/caravan dat op uw kentekenbewijs staat, wilt laten aanpassen. U wilt bijvoorbeeld meer lading met uw auto vervoeren of u wilt het gewicht van uw aanhanger aanpassen zodat u die met uw auto mag trekken. Ook kan het zijn dat het gewicht van uw voertuig eerder is verhoogd en u het terug wilt laten brengen naar het oorspronkelijke gewicht. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting of met uw rijbewijscategorie.

Wat kunt u doen?

Maximum massa

Als u het gewicht van uw voertuig wilt wijzigen, spelen twee begrippen een belangrijke rol:

 • De technische maximum massa
 • De toegestane maximum massa

Bij de bouw van een voertuig bepaalt de fabrikant de technische maximum massa. Dit is het gewicht van het lege voertuig plus het gewicht van de maximale belading. Technisch gezien mag het voertuig niet zwaarder zijn. Deze massa is niet eenvoudig te wijzigen.

Voor de bepaling van de toegestane maximum massa gelden per land andere regels. De waarde wordt onder andere bepaald door in Nederland geldende wettelijke eisen. Vaak is de toegestane maximum massa gelijk aan de technische maximum massa van een voertuig, maar de toegestane maximum massa kan ook lager zijn.

De technische maximum massa en de toegestane maximum massa vindt u beide op uw kentekenbewijs. Overschrijding van de op het kentekenbewijs vermelde gewichten bij het gebruik van het voertuig op de openbare weg is niet toegestaan.

Toegestane maximum massa verhogen

Als u de toegestane maximum massa van uw auto, bedrijfsauto of aanhanger/caravan wilt verhogen, bijvoorbeeld om zo meer laadvermogen te krijgen, zijn er 2 mogelijkheden:

 • Toegestane maximum massa hoger dan technische maximum massa

  Wilt u een toegestane maximum massa die hoger is dan de technische maximum massa? Dan moet u aantonen dat het voertuig technisch geschikt is voor deze hogere maximum massa. Dat kan door een verklaring te overleggen dat uw voertuig geschikt is voor het gewenste gewicht. Het typeplaatje van het voertuig moet u dan ook vervangen. U kunt de verklaring en het nieuwe typeplaatje opvragen bij de importeur/fabrikant van het voertuig.
  De banden van het voertuig moeten voldoende draagvermogen hebben voor de hogere massa. Of dit het geval is kunt u ook navragen bij de fabrikant. Voldoet uw voertuig aan de voorwaarden dan moet u het voertuig laten keuren bij een RDW-keuringsstation. U kunt via de website online een afspraak maken. Ga hiervoor naar /sitecore/content/Teksten/Functioneel/Link/External'Keuringsafspraak maken' . Kies bij ‘selecteer uw keuring’ voor de optie: wijziging(en) aan het voertuig. De RDW beoordeelt tijdens de keuring of het juiste typeplaatje en de juiste banden zijn aangebracht. Daarnaast controleert de RDW de verklaring van de fabrikant. U hoeft hiervoor niet apart een afspraak te maken. Voor de beoordeling van de verklaring brengt de RDW een extra tarief in rekening. De kosten bedragen ongeveer € 187,00. Dit bedrag is een indicatie. Hier is geen standaardtarief voor, het is afhankelijk van de tijd die nodig is voor de beoordeling.
 • Toegestane maximum massa gelijk aan of kleiner dan technische maximum massa

  De toegestane maximum massa van uw voertuig wordt gelijk aan of komt lager te liggen dan de technische maximum massa. U hoeft het voertuig dan niet te laten keuren, maar u moet wel uw kentekenbewijs door de RDW laten aanpassen. Verderop in dit artikel, onder het kopje 'Kentekenbewijs laten aanpassen' leest u hoe u dit moet regelen.

Toegestane maximum massa verlagen

Als u de toegestane maximum massa van uw auto, bedrijfsauto of aanhanger/caravan wilt laten verlagen of terugbrengen naar de oorspronkelijke waarde, hoeft u het voertuig niet te laten keuren. Voor een aanhanger/caravan is het mogelijk om de toegestane maximum massa te verlagen naar 750 kg of lager. Het voertuig is dan niet meer kentekenplichtig. Ga voor meer informatie naar 'Verlagen gewicht aanhanger/caravan '.

Kentekenbewijs laten aanpassen

Voor het aanpassen van het kentekenbewijs neemt u de volgende stappen:

 1. U downloadt het formulier dat voor uw voertuig van toepassing is:
  DocumentAanvraag aanpassing TMM op het kentekenbewijs van een personenauto (pdf, 54kb) ,
  DocumentAanvraag aanpassing TMM op het kentekenbewijs van een aanhanger (pdf, 54kb)
  DocumentAanvraag aanpassing TMM op het kentekenbewijs van een bedrijfsauto (pdf, 58kb)
  Document
 2. U vult het formulier volledig in, ondertekent het en stuurt het naar:
  RDW, unit VRD Postbus 30.000 9640 RA Veendam.
 3. U maakt de kosten over op betaalrekening IBAN NL25ABNA0477256600 van de RDW in Veendam.
  Bij de betaling vermeldt u:
  - de woorden ‘kenmerk TMM’
  - kenteken van uw voertuig
 4. De RDW handelt uw verzoek af zodra uw betaling is ontvangen en stuurt u een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd). Daarnaast ontvangt u een brief met een tenaamstellingscode. De RDW verstuurt de tenaamstellingscode een werkdag later dan het kentekenbewijs. De tenaamstellingscode is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren. Is er voor het voertuig al een kentekencard afgegeven, dan ontvangt u een nieuwe met de juiste gegevens. De bestaande tenaamstellingscode blijft geldig
 5. Als uw aanvraag én uw betaling door de RDW is ontvangen, handelt de RDW uw aanvraag gemiddeld binnen vijf werkdagen af. Wij adviseren u om de kosten direct over te maken om vertraging in de afhandeling te voorkomen. Wanneer u het kentekenbewijs precies in huis heeft, is afhankelijk van de postbezorging.

U moet zelf aan uw verzekeringsmaatschappij melden dat het gewicht van uw voertuig is gewijzigd.

Kosten

Omschrijving
Aanvraag wijziging Toegestane Maximum Massa (TMM) €59,20
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €54,00

Belangrijk

Alleen de persoon die geregistreerd staat bij de RDW als eigenaar/houder van het voertuig kan de aanvraag doen.

U ontvangt geen tenaamstellingscode als uw voertuig eigendom is van een lease- of financieringsmaatschappij. In het kentekenregister is dan bij het kenteken een zogenaamd verstrekkingsvoorbehoud geplaatst. Dit houdt in dat de lease- of financieringsmaatschappij altijd de tenaamstellingscode ontvangt.