Samengesteld voertuig

Een samengesteld voertuig is een voertuig waarvan je niet kan vaststellen of alle hoofdonderdelen bij één VIN horen. Een voorbeeld van een samengesteld voertuig is een voertuig waarvan de carrosserie, wordt vervangen door een carrosserie van een ander voertuig.

Voertuigidentificatienummer (VIN)

Het ingeslagen VIN hoort niet altijd bij het gehele voertuig. Door restauratie of vervanging van hoofdonderdelen kan het zo zijn, dat een ander VIN de identiteit van het voertuig bepaalt. Hierdoor ontstaat een probleem bij de identificatie. In het ergste geval kan de RDW geen kenteken afgeven of wordt het kenteken ongeldig verklaard. Daarom is het verstandig als u een voertuig restaureert of hoofdonderdelen ervan vervangt, om voor de restauratie/vervanging een vooronderzoek (identiteitsonderzoek) te laten doen door de RDW. De RDW kan dan eventuele problemen bij de identificatie vaststellen. Dit voorkomt dat u veel kosten maakt en tijd investeert in de restauratie of vervanging van de onderdelen, als blijkt dat er bijvoorbeeld geen kenteken kan worden afgegeven.

Labelen bij ingrijpende renovatie

Gaat u een voertuig ingrijpend renoveren? En vermoedt u dat u geïdentificeerde onderdelen gaat bewerken, zoals het ingeslagen
chassisnummer schoonslijpen, het typeplaatje van zijn plek halen of de motor uit de auto halen?
Dan kan de RDW de originaliteit van deze onderdelen niet meer vaststellen. De RDW adviseert u om dan van tevoren naar het
keuringsstation te komen om de hoofdonderdelen van het voertuig te labelen. Dan kan de RDW namelijk nog wel de identiteit vaststellen van zo’n onderdeel. Nadat deze vewijderd is kan dit namelijk niet meer. Het vastleggen van de identiteit voorkomt problemen bij de uiteindelijke keuring.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek kunt u laten doen bij een RDW-keuringsstation of bij u op locatie.

Zo laat u een vooronderzoek doen:

 1. U maakt telefonisch afspraak bij de RDW voor het vooronderzoek (identiteitsonderzoek).
 2. Tijdens de afspraak laat u het voertuig zien en overlegt u documenten die nodig zijn om de herkomst van de onderdelen vast te stellen (denk aan een kentekenbewijs of een factuur van de onderdelen).
 3. De RDW-keurmeester vergelijkt de hoofdonderdelen van het voertuig met de documenten.
 4. Daarna legt de keurmeester de kenmerken van de hoofdonderdelen vast en brengt als het nodig is labels (markering op onderdeel) aan. Dan kan na de restauratie worden vastgesteld dat het om dezelfde onderdelen gaat.
 5. Na het vooronderzoek kunt u beginnen met de restauratie/vervanging.

Belangrijk voor restauratie/vervanging

 • Hoofdonderdelen
  Om de identiteit van een voertuig te kunnen vaststellen, moeten de gebruikte hoofdonderdelen identificeerbaar zijn. Voor de vaststelling van het VIN zijn de hoofdonderdelen carrosserie , aandrijflijn en chassis of frame van belang.
 • Carrosserie
  Eventuele aanwezige typeplaatjes van de carrosserie mag u niet (tijdelijk) verwijderen. De originele bevestiging vormt een belangrijk identificatiemiddel.
 • Aandrijflijn (motor, versnellingsbak en de complete assen)
  Het door de fabrikant aangebracht motorblok,- en versnellingsbaknummer moet goed zichtbaar en leesbaar zijn.
 • Chassis/zelfdragende carrosserie/frame
  Vervangt u een chassis/zelfdragende carrosserie/frame helemaal door een nieuwen ongebruikt exemplaar, dan is een vooronderzoek verplicht voordat de RDW de identiteit van het te vervangen hoofdonderdeel toekent aan het nieuwe en ongebruikte exemplaar

Na de restauratie of vervanging van één of meer hoofdonderdelen maakt u om een (nieuw) kenteken aan te vragen.

Herinslag VIN

Het is mogelijk dat het chassisnummer tijdens de werkzaamheden verloren is gegaan of niet meer goed leesbaar is. De RDW kan dan een nieuw nummer inslaan. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u in het artikel 'Problemen met identificatienummer van uw voertuig'. 

Regelgeving

De wijze waarop de RDW het VIN voor een (samengesteld) voertuig moet vaststellen vindt u in deze link opent in een nieuw vensterBijlage I van de Regeling Voertuigen. De bijlage is altijd doorslaggevend.

Kosten

Omschrijving 2018 2019
Identiteitsonderzoek VIN €42,00 €42,00
(her) inslag VIN €42,00 €42,00
Voorrijkosten keuren aan huis (binnen straal van 225 km vanuit Zoetermeer) €110,00 €110,00