Rijden met een buitenlands rijbewijs

Gaat u in Nederland wonen en u heeft u een buitenlands rijbewijs? Dan kunt u nog een tijd gebruik maken van dit rijbewijs. Hoe lang precies is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs hebt gehaald. 
 • Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven in 1 van de landen van de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en woont u nu in Nederland?
  Dan mag u hier nog 15 jaar mee blijven rijden in Nederland (na afgifte van het buitenlandse rijbewijs).

  Dit geldt voor de volgende categorieën

  • AM
  • A1
  • A2
  • A
  • B
  • BE

  Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is.

  U mag nog maximaal 5 jaar vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs in Nederland rijden met de volgende categorieën:

  • C1
  • C
  • D1
  • D
  • C1E
  • CE
  • D1E
  • DE

  Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is.

  Is uw rijbewijs langer dan 15 jaar geleden afgegeven, maar is het rijbewijs nog niet verlopen? Dan mag u hiermee nog 2 jaar rijden na de datum waarop u in Nederland bent komen wonen. 

  Voorbeeld

  U woont sinds 15 juni 2024 in Nederland en bent in het bezit van een EU-rijbewijs dat is afgegeven op 1 januari 2019.
  U mag voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE voertuigen besturen tot 1 januari 2034 (als de categorieën op het rijbewijs nog geldig zijn).

  Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE mocht u tot 1 januari 2024 blijven rijden. Omdat u na die datum in Nederland woont mag u nog 2 jaar gebruik maken van uw rijbewijs, tot 15 juni 2026 (als de categorieën op het rijbewijs nog geldig zijn).

  Na afloop van de periode

  Ná het aflopen van deze periode moet u een Nederlands rijbewijs hebben. Hiervoor moet u het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

 • Heeft u een rijbewijs uit 1 van de landen van de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is dit rijbewijs afgegeven terwijl u al in Nederland woonde? Dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt de aanvraag naar ons door.

  Kijk hiervoor bij Buitenlands rijbewijs omwisselen. 

 • Heeft u een geldig rijbewijs dat is afgegeven in een ander land dan een EU-EVA-lidstaat? Dan kunt u dat nog tot 185 dagen nadat u in Nederland woont gebruiken. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden. Hebben de categorieën op uw buitenlands rijbewijs niet de benamingen A, B, C, D, E? Dan is het verstandig om een internationaal rijbewijs naast uw buitenlands rijbewijs te hebben. Dit internationale rijbewijs regelt u in het land waar uw rijbewijs is afgegeven.

  In sommige gevallen kunt u het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk hiervoor bij Buitenlands rijbewijs omwisselen. In alle andere gevallen moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

 • Gaat u niet in Nederland wonen, maar bent u hier als toerist? Dan mag u met uw buitenlands rijbewijs in Nederland rijden.

  Heeft u een rijbewijs afgegeven door een ander land dan een EU / EVA lidstaat? Dan moeten de categorieën op uw rijbewijs wel ingedeeld zijn in de categorieën A, B, C, D, E.

  Hebben de categorieën op uw rijbewijs andere benamingen ? Dan is het verstandig om een internationaal rijbewijs naast uw buitenlands rijbewijs te hebben. Dit internationale rijbewijs regelt u in het land waar uw rijbewijs is afgegeven.

Handige link

Heeft deze informatie u geholpen?