Nieuw rijbewijs aanvragen

Zo vraagt u een nieuw Nederlands rijbewijs aan:

  1. U vraagt een aanvraagformulier aan door een e-mail naar de RDW te sturen. De RDW stuurt u het aanvraagformulier zo snel mogelijk toe naar het Nederlandse correspondentieadres dat u moet doorgeven. Het aanvraagformulier is voorzien van een sticker voor de pasfoto en is daarom niet geschikt om via deze website te downloaden.
  2. Bij dit aanvraagformulier voegt u het formulier DocumentVerklaring van vermissing (pdf, 182kb) (ingevuld en ondertekend). Vul alleen de vragen op de verklaring in die op u van toepassing zijn. De ingevulde en ondertekende verklaring stuurt u samen met het aanvraagformulier en de benodigde documenten naar RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam. In de kunt u lezen welke documenten u nog meer moet meesturen.
  3. U betaalt de kosten voor de aanvraag rijbewijs. Dit kan via automatische incasso of u kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 47 72 56 600 - IBAN NL25ABNA0477256600 ten name van de RDW te Veendam onder vermelding van uw rijbewijsnummer en uw persoonsgegevens. Automatische incasso gaat het snelst. Als u vanuit het buitenland het tarief overmaakt, dan kunt u dat doen onder vermelding van de BIC-code ABNANL2A en de International Banking Code NL25ABNA0477256600.
    Omschrijving Kosten
    Aanvraag rijbewijs van Nederlanders die in het buitenland wonen €30,00
  4. De RDW beoordeelt binnen 10 werkdagen of er een nieuw Nederlands rijbewijs kan worden afgegeven. Is dat het geval, dan wordt het rijbewijs naar het door u opgegeven correspondentieadres in Nederland verstuurd. Als het rijbewijs niet kan worden afgegeven ontvangt u daarover bericht van de RDW.

Belangrijk

  • Het is alleen mogelijk om een rijbewijs aan te vragen, als u een EU/EVA-nationaliteit heeft.
  • Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen moet u een Nederlands correspondentieadres doorgeven aan de RDW. Naar dit adres verstuurt de RDW het aanvraagformulier en het rijbewijs. De RDW stuurt geen aanvraagformulieren en rijbewijzen naar het buitenland. Het correspondentieadres geeft u door bij het aanvragen van het aanvraagformulier in stap 1.

Afstand doen van categorie(ën)

Wilt u geen gebruik meer maken van één of meerdere categorie(ën) op uw rijbewijs, dan kunt u hier afstand van doen. Hiervoor vult u een zogenoemde afstandsverklaring in. U bent uw categorie(ën) niet definitief kwijt. Als u bij een nieuwe aanvraag weer een Verklaring van Geschiktheid  heeft, komen deze categorie(ën) weer op uw rijbewijs. De Documentafstandsverklaring (pdf, 169kb) kunt u hier downloaden.