U mag met de auto niet meer op de openbare weg rijden. De verzekeringsplicht, (eventuele) APK-plicht en motorrijtuigenbelasting (de voertuigverplichtingen) lopen gewoon door.

Om weer met de auto op de weg te mogen rijden, moet u de auto laten keuren bij de RDW. Op de dag van de keuringsafspraak bij de RDW mag u met uw auto op de openbare weg rijden.
Dit geldt alleen voor de route van uw huisadres naar het keuringsstation toe en van het keuringsstation naar uw huisadres toe.
Uw auto krijgt dan een schadekeuring. Een auto tot en met 3.500 kg kunt u niet laten keuren bij ieder keuringsstation. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het RDW-keuringsstation in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Elsloo, Veldhoven, Zwijndrecht of Zwolle. Deze keuringsstations zijn voorzien van de juiste apparatuur om uw auto te keuren.

Bij de schadekeuring doet de RDW een meting om de maten van de carrosserie te vergelijken met de oorspronkelijke fabrieksgegevens. De RDW controleert ook de wieluitlijning. Hiervoor moet u alle beplating aan de onderzijde van de auto verwijderen. Heeft uw auto aanzienlijke schade gehad dan is het verstandig om vóór de keuring de uitlijning te (laten) controleren en zo nodig te (laten) corrigeren.

Is uw schadevoertuig zwaarder dan 3.500 kg, dan kunt u bij alle RDW-keuringsstations terecht voor een keuring.

Hier leest u wat u moet doen om na reparatie van de schade weer te mogen rijden:
  1. Ga naar /sitecore/content/Teksten/Functioneel/Link/ExternalKeuringsafspraak maken  om online een keuringsafspraak te maken. U kiest vervolgens voor ‘Schadekeuring’. Is uw voertuig zwaarder dan 3500 kg, kies dan voor 'Keuring na ongeldig kentekenbewijs'.
  2. U moet de hele bodembeplating verwijderen. Bodembeplating kan bijvoorbeeld bestaan uit kunststof afdekkingen die op de onderkant van een auto gemonteerd zitten voor bescherming of een betere stroomlijning. Deze belemmeren het correct uitvoeren van de schadekeuring.
  3. U betaalt de kosten contant of met pin op het keuringsstation.
  4. Uw auto wordt gekeurd op de permanente eisen. Dit zijn de APK-eisen aangevuld met een aantal extra eisen. Deze kunt u vinden in de 'Regeling Voertuigen'.
  5. Als de auto is goedgekeurd, beëindigt de RDW de zogenaamde 'Wachten op keuring' (WOK)-melding in het kentekenregister. Zodra deze melding is verwijderd in het register, mag u weer met de auto rijden. Niet eerder. U ontvangt hierover een brief van de RDW. U kunt dit ook zelf nazien door uw kenteken in te voeren in het kentekenplaatje op deze pagina. Is er ook een wijziging doorgevoerd (via keuring of administratief in kentekenregister) van een item dat op de kentekencard staat dan ontvangt u ook nieuwe kentekencard. Heeft u nog een papieren kentekenbewijs bij de auto dan ontvangt u als de WOK-melding voor 1 januari 2014 is geplaatst, een kentekencard en een bijbehorende tenaamstellingscode. Is de WOK-melding op of na 1 januari 2014 geplaatst, dan ontvangt u alleen een brief. U mag daarna de weg weer op.

Ook APK

De RDW keurt uw auto niet automatisch voor APK. Als u uw auto ook direct voor de APK wilt laten keuren, dan moet u dit duidelijk aangeven als u de afspraak maakt. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Kosten

De kosten die u op het keuringsstation betaalt zijn de kosten voor de schadekeuring en voor het heractiveren van het kentekenbewijs. Laat u ook een APK doen, dan komen die kosten erbij. 

Auto's met een gewicht t/m 3500 kg: 
Omschrijving
Schadekeuring voertuig licht €42,00
Herafgifte/activering KB voertuig licht €64,00
Periodieke keuring APK voertuig licht €57,00

Wilt u de kosten weten voor voertuigen met een gewicht boven de 3.500 kg, neemt u dan contact op met RDW Klantenservice.