Beeldmerk

130x49-Logo-NAP-RGB Het nieuwe beeldmerk

140-x52-nap-oud Het oude NAP-Weblabel

Dit beeldmerk geeft aan dat de auto een logische tellerstand had op het moment dat voor het laatst een tellerstand is geregistreerd. Dat betekent dat iedere geregistreerde tellerstand hoger is dan de vorige. De datum van laatste registratie staat ook vermeld op de verkoopsite.

Nieuw beeldmerk

Het tellervinkje vervangt een ouder beeldmerk dat tot 1 juli 2017 gebruikt mag worden. Na die datum mogen verkoopsites alleen het nieuwe beeldmerk gebruiken. Beeldmerken met een andere vormgeving zijn dus niet betrouwbaar.

Spelregels voor het tellerstanden beeldmerk

Verkoopsites mogen het beeldmerk gebruiken als ze zich aan de bijbehorende spelregels houden. De belangrijkste regels:

  • Het beeldmerk staat altijd bij één voertuig en mag niet los van dat voertuig gebruikt worden.
  • Het beeldmerk staat alleen bij voertuigen die gecheckt zijn bij de RDW en die een logische, oplopende reeks tellerstanden heeft.
  • Bij het beeldmerk staan de laatst geregistreerde tellerstand en de datum waarop de RDW het oordeel ’logisch’ heeft gegeven.

De RDW houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Melding onterecht gebruik

Als u  een vermoeden van onterecht gebruik van het beeldmerk tellerstanden hebt, vult u dan het webformulier Melding onjuist gebruik tellerstanden in. De RDW beoordeelt vervolgens de melding. Dit wordt gedaan aan de hand van deze link opent in een nieuw vensterde Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW.  In deze regeling wordt bepaald onder welke voorwaarden het beeldmerk gebruikt mag worden en welke maatregelen de RDW  kan nemen om misbruik te beperken. De uitslag van de beoordeling wordt niet aan u teruggekoppeld.