Geschorst voertuig verkopen

Verkoopt u het voertuig waarvan het kenteken is geschorst, dan hoeft u niets te doen. Zodra de koper het voertuig op naam heeft laten overschrijven, vervalt de schorsing.

U kunt de schorsing ook gemakkelijk en snel online beëindigen. Ga hiervoor naar 'Schorsing online beëindigen'.

Schorsing via loket beëindigen

Zo heft u de schorsing op bij een kentekenloket, RDW-keuringsstation of bij een RDW-balie:

 1. U gaat naar een kentekenloket, RDW-keuringsstation of bij een RDW-balie.
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs
 3. U laat de schorsing beëindigen door de medewerker.
 4. De schorsing is direct beëindigd.
 5. U ontvangt van de medewerker een bewijs op papier met einddatum van de schorsing. In sommige gevallen staan hier ook de eerste vier cijfers van de tenaamstellingscode in.
 6. Op het moment dat de schorsing is opgeheven, mag u weer met het voertuig op de openbare weg rijden. Het voertuig moet dan wel verzekerd zijn en een geldige APK hebben. De motorrijtuigenbelasting gaat automatisch weer in.

APK keuren voor beëindiging schorsing

Ga voor meer informatie over een APK-keuring tijdens een schorsing naar APK keuren tijdens schorsing.

Papieren kentekenbewijs met vermelding van de schorsing

Als op het Tenaamstellingsbewijs (Deel IB) een melding staat van schorsing (deze melding staat er op als u heeft geschorst of de schorsing heeft verlengd vóór 1-1-2014), dan krijgt u een bewijs op papier. Hierop staat de einddatum van de schorsing vermeld en het eerste deel van de tenaamstellingscode (4 cijfers).

U ontvangt daarna per post van de RDW een brief met daarop een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) en het tweede deel van de tenaamstellingscode (5 cijfers).  De RDW stuurt het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode niet naar het buitenland, maar naar het laatst bekende adres in Nederland of naar een Nederlands correspondentieadres.  

Kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard)

Heeft u  een kentekencard, dan krijgt u een bewijs op papier met de einddatum van de schorsing en de eerste 4 cijfers van de nieuwe tenaamstellingscode. U ontvangt van de RDW een brief met het tweede deel van de tenaamstellingscode (5 cijfers). De RDW stuurt de tenaamstellingscode niet naar het buitenland, maar naar het laatst bekende adres in Nederland of naar een Nederlands correspondentieadres.

Voertuig eigendom van lease- of financieringsmaatschappij

U ontvangt geen tenaamstellingscode als uw voertuig eigendom is van een lease- of financieringsmaatschappij. De RDW stuurt de tenaamstellingscode dan altijd naar de lease- of financieringsmaatschappij.

De weg op zonder kentekencard

Krijgt u een kentekencard en heeft u deze nog niet in huis? Dan mag u al wel de Nederlandse weg op. De Nederlandse politie kan direct in het kentekenregister kijken voor uw gegevens. U moet 14 dagen na het beëindigen van de schorsing de kentekencard kunnen tonen.
U mag niet zonder kentekenbewijs met uw voertuig de weg op in het buitenland.

Schorsing door iemand anders laten beëindigen

Kunt u zelf niet naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de beëindiging van de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Heeft u een papieren kentekenbewijs, dan zijn dit het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs. Heeft u een kentekencard dan moet u deze en de bijbehorende tenaamstellingscode meegeven.

Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar (16 jaar bij brom/snorfiets) zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals hierboven is beschreven en moet hij de na de schorsing de gekregen documenten aan u overhandigen.

Eigenaar is overleden

Is de eigenaar van een geschorst voertuig overleden, dan is voortijdig beëindigen van de schorsing niet mogelijk. De schorsing eindigt automatisch na afloop van de gekozen schorsingsperiode. De erven van de overleden eigenaar zijn dan verantwoordelijk voor het voldoen aan de voertuigverplichtingen (WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en - indien van toepassing - APK).

Opnieuw schorsen is alleen mogelijk nadat het voertuig op naam van een andere eigenaar is gezet. De schorsing eindigt ook als bijvoorbeeld de partner of een erfgenaam of iemand anders het voertuig overneemt en op naam laat zetten.

Schorsing beëindigen binnen verzamelaarsregeling

Als u deelneemt aan de verzamelaarsregeling voor het schorsen van oude voertuigen dan kan het zijn dat u voor een eerstvolgende schorsing of verlenging van een schorsing moet betalen. Dat is het geval als u door het beëindigen van deze schorsing geen 5 betaalde schorsingen meer heeft. U krijgt immers alleen een schorsing gratis als u 5 betaalde schorsingen per jaar heeft.

Schorsing beëindigen binnen 1 maand

Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kenteken was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.