Uitwisseling van kentekengegevens voor buitenlandse verkeersboetes

Lidstaten van de Europese Unie (EU) kunnen gegevens uit het Nederlandse kentekenregister opvragen voor bepaalde verkeersboetes, net zoals binnenlandse autoriteiten dat kunnen. Dat betekent dat Nederlanders bekeuringen uit alle Europese lidstaten kunnen ontvangen. De gegevens mogen opgevraagd worden bij 8 overtredingen:

  1. rijden met een te hoge snelheid;
  2. het niet dragen van een veiligheidsgordel;
  3. niet stoppen voor een rood licht;
  4. rijden onder invloed van drank;
  5. rijden onder invloed van drugs;
  6. het niet dragen van een veiligheidshelm;
  7. het gebruiken van een verboden rijstrook;
  8. het illegale gebruik van een mobiele telefoon of een ander communicatieapparaat tijdens het rijden.

Uitwisseling gegevens nu eenvoudiger

Nederland wisselde bij verkeersovertredingen geconstateerd met een flitsapparaat al jaren kentekengegevens uit met Duitsland, België en Zwitsersland. Door de invoering van de zogeheten Cross Border Enforcement (CBE)-richtlijn is de uitwisseling van kentekengegevens met meer EU-landen nu eenvoudiger geworden. Met deze maatregel wil Europa de verkeersveiligheid op de Europese wegen vergroten.

Kentekenregister

De gegevens van Nederlandse eigenaren/houders komen uit het basisregister voertuigen, ofwel het kentekenregister. De RDW beheert dit register. Ook de uitwisseling van gegevens van Nederlandse bestuurders verloopt via de RDW. Met de nieuwe richtlijn kunnen lidstaten op basis van een kenteken de naam- en adresgegevens aanvragen van overtreders, waarvan het voertuig is ingeschreven in een andere EU-lidstaat.

Vragen over buitenlandse verkeersboete

Heeft u een vraag over de verkeersboete die u uit het buitenland hebt ontvangen? Neem dan contact op met de buitenlandse instantie die u de verkeersboete heeft gestuurd. Wilt u weten hoe een voertuig met een bepaald kenteken geregistreerd staat? Op de pagina ‘Uw kentekengegevens in het kentekenregister inzien’ leest u hoe u kunt controleren hoe uw voertuig in het kentekenregister geregistreerd stond op het moment dat de overtreding is geconstateerd.

Meer informatie

Op de website van het CJIB of op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over verkeersboetes uit het buitenland.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed