Kentekenregistratie beëindigen (geldt niet voor sloop, uitvoer of schorsen)

Het is in een aantal gevallen mogelijk om de registratie van uw kenteken in het kentekenregister van de RDW stop te zetten. In dit geval wordt de tenaamstelling vervallen verklaard. U hoeft dan niet meer te voldoen aan de voertuigverplichtingen (APK, wegenbelasting en verzekeringsplicht).

U kunt de registratie stopzetten als u;

  • uw voertuig gaat gebruiken in het onderwijs, bijvoorbeeld bij een (rij-) school of brandweer;
  • uw voertuig gaat gebruiken voor de cross;
  • uw voertuig alleen nog bedrijfsmatig gaat gebruiken op uw eigen bedrijfsterrein (voor het uitvoeren van bedrijfswerkzaamheden);
  • een aanhangwagen met kenteken achter een voertuig zonder kenteken hangt;
  • uw voertuig gaat gebruiken als museumvoertuig (niet voor persoonlijke collectie).

Online aanvraag stopzetten registratie

Zo vraagt u online stopzetten van de kentekenregistratie aan:

  1. U vult het formulier 'Verzoek tot beëindiging registratie' volledig in. 
  2. De benodigde documenten (zoals aangegeven op het formulier) moet u bijvoegen. Lees hier hoe u een document kunt toevoegen aan het formulier.
  3. Klik op 'Verzenden'.
  4. De RDW beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 5 werkdagen een brief. Hierin staat of uw aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is.

Schriftelijke aanvraag stopzetten registratie

Als u het stopzetten van de registratie niet online kunt aanvragen. Kijk dan bij:  'Kentekenregistratie stopzetten omdat u geen gebruik maakt van de openbare weg; schriftelijke aanvraag'.