Waarom emissieklassen

De landen van de Europese Unie zijn al lang bezig om het wegverkeer veiliger en schoner te maken. Zo zijn er sinds 1992 Europese normen voor de uitstoot van uitlaatgassen waaraan een voertuig moet voldoen. Die houden onder meer rekening met de uitstoot van fijnstof, koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx). Toen een voertuig op de weg werd toegelaten en een kenteken kreeg, moest het aan deze Europese normen voldoen. Die normen bepalen ook de zogeheten emissieklasse van het voertuig. Hoe strenger de normen, hoe hoger de emissieklasse en dus hoe schoner uw voertuig.  

Hoe hoger, hoe schoner

De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon uw voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner uw voertuig. De waarde 0 betekent dat het voertuig veel vervuilende stoffen uitstoot en de waarde 5 dat het voertuig minder vervuilende stoffen uitstoot.  

Vaststellen emissieklasse

De RDW heeft de emissieklasse op de volgende manieren vastgesteld: Is van het voertuig de euroklasse bekend, dan is dat ook de emissieklasse; Is de euroklasse niet bekend, dan heeft de RDW de emissieklasse bepaald aan de hand van de Europese richtlijnen voor emissies waarop het voertuig is getoetst en goedgekeurd; Lukte dat ook niet, dan is de emissieklasse bepaald op basis van de datum eerste toelating (DET) van het voertuig. Het gaat om de volgende data:  

Auto’s en bedrijfsauto’s met een rijklare massa van niet meer dan 1.280 kg

Datum eerste toelating van Tot Emissieklasse
30-06-1992 0
01-07-199231-12-1995 1
01-01-1996 31-12-1999 2
01-01-2000 31-12-2004 3
01-01-2005 31-08-2009 4
01-09-200931-08-20145
01-09-2014 heden 6

Bedrijfsauto’s en bussen met een rijklare massa van meer dan 1.280 kg, maar niet meer dan 2.585 kg

Datum eerste toelating van Tot Emissieklasse
30-09-1993 0
01-10-199331-12-1996 1
01-01-1997 31-12-1999 2
01-01-2000 31-12-2004 3
01-01-2005 31-08-2010 4
01-09-2010 31-08-20155
01-09-2015heden  6

Bedrijfsauto’s en bussen met een rijklare massa van meer dan 2.585 kg

Datum eerste toelating van Tot Emissieklasse
30-06-1992 0
01-07-199230-09-19951
01-10-1995 30-09-2000 2
01-10-2000 30-09-2005 3
01-10-2005 30-09-2008 4
01-10-200830-12-20125
31-12-2012heden  6

Ingevoerde voertuigen

Heeft u een voertuig uit het buitenland in Nederland ingevoerd? Dan is de euroklasse die (mogelijk) op de buitenlandse documenten van dat voertuig staat, niet overgenomen. De RDW stelt de emissieklasse vast op basis van de datum eerste toelating (DET).

Emissieklasse wijzigen

De emissieklasse is vastgesteld op basis van gegevens van de fabrikant van het voertuig of de datum eerste toelating. Die gegevens zijn niet aan te passen, dus de emissieklasse ook niet. Denkt u dat de emissieklasse niet klopt? Neem dan contact op met de RDW.