U kunt in de volgende situaties een aanvraag doen:

 • Het voertuig is in het buitenland eerder geregistreerd geweest en is omgebouwd naar MMBS of LBT of
 • Het voertuig heeft een Nederlands kentekenbewijs en is omgebouwd naar een MMBS of LBT en
 • Het gebruik van het voertuig stemt overeen met de definitie "motorrijtuig met beperkte snelheid" of LBT zoals opgenomen in deze link opent in een nieuw vensterde Regeling Voertuigen artikel 1.1 en in de pdf hieronder 'goedkeuringsaanvraag ombouwen naar MMBS '
 • De constructiesnelheid van het voertuig bedraagt niet meer dan 25 km per uur (categorie Z1) of, 45 km per uur (categorie Z2,Z3)

Aanvraag buiten registratie plaatsen voertuig i.v.m. beperkte snelheid

 1. Download het formulier: DocumentGoedkeuringsaanvraag ombouwen naar MMBS (pdf, 525kb)
 2. Print het uit en lees de achterkant goed door
 3. Vul het formulier volledig in
 4. Kruis aan of u uw voertuig als motorrijtuig met beperkte snelheid of als landbouw -of bosbouwtrekker wilt laten keuren en wat de classificatie of categorie van uw voertuig is.
 5. Ga naar deze link opent in een nieuw venster'Keuringsafspraak maken' om een afspraak te maken bij een RDW-keuringsstation.
 6. Neem het ingevulde formulier, het (Nederlandse of buitenlandse originele kentekenbewijs, de kentekenplaten en het voertuig mee naar het keuringsstation en betaal de kosten
 7. De RDW-medewerker bekijkt of uw voertuig voldoet aan de eisen die gesteld worden.
 8. De RDW stuurt de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig binnen vijf werkdagen een brief per post. Hierin staat dat de tenaamstelling vervallen is verklaard. Bij een niet in Nederland geregistreerd voertuig ontvangt u op het keuringsstation direct een bevestigingsbrief van de RDW-medewerker.
 9. Daarna mag u met het voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, totdat u van de RDW een brief hierover ontvangt. In de tussenliggende periode moet het voertuig wel blijven voldoen aan de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig.

Verklaring fabrikant nodig bij ombouw naar een land- en bosbouwtrekker per 1 september 2015

Als u een voertuig wilt ombouwen naar een land- en bosbouwtrekker moet u vanaf 1 september 2015 bij de keuringsaanvraag een verklaring van de fabrikant overleggen. Uit deze verklaring blijkt dat het voertuig ook speciaal is ontworpen voor het gebruik als land- en bosbouwtrekker.

Gebruikseisen

De RDW keurt alleen het voertuig en controleert niet of u het voertuig gebruikt waarvoor het is bedoeld. Voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en landbouw -of bosbouwtrekkers gelden naast de toelatingseisen ook nog de gebruikseisen. Denk bijvoorbeeld aan de WA-verzekeringsplicht, de arbeidstijdenwetgeving en de rijbewijsplicht. De politie controleert deze gebruikseisen. Voordat u besluit uw voertuig om te laten keuren tot een MMBS of LBT voertuig en gebruik gaat maken van de openbare weg, adviseren wij u zich van deze verplichtingen goed op de hoogte te stellen. De maximum snelheid op de weg voor deze voertuigen is 25 km per uur.

Rijbewijs verplicht

Voor het besturen van een voertuig met beperkte snelheid of een landbouw- of bosbouwtrekker moet u 16 jaar of ouder zijn. Ook moet u in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs met de categorie B (u bent 18 jaar of ouder) afgegeven voor 1 juli 2015, een trekkercertificaat of een rijbewijs met de categorie T. Vanaf 1 juli 2016 mag u deze voertuigen alleen besturen als u de categorie T op het rijbewijs heeft of met een geldig rijbewijs B die is afgegeven voor 1 juli 2015. Meer informatie over de categorie T vindt u op deze link opent in een nieuw vensterwww.rijbewijs.nl.

Omschrijving Kosten
Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig licht €82,50
Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig zwaar €82,50