Wijzigen gewicht

Als u het gewicht van uw bedrijfsauto wilt wijzigen, zijn er 2 belangrijke zaken:

 1. De technische maximum massa
  De fabrikant bepaalt de technische maximum massa van een voertuig. Dit is het gewicht van het lege voertuig plus het gewicht van de maximale belading. Technisch gezien mag het voertuig niet zwaarder zijn. Deze massa is niet eenvoudig te wijzigen.
 2. De toegestane maximum massa
  Hiervoor gelden per land andere regels. Deze wordt onder andere bepaald door in Nederland geldende wettelijke eisen. Vaak is de toegestane maximum massa gelijk aan de technische maximum massa van een voertuig, maar kan ook lager zijn.

De technische maximum massa en de toegestane maximum massa staan allebei op het kentekenbewijs. Komt het gewicht van uw voertuig boven het op het kentekenbewijs vermelde gewicht dan mag u er niet mee op de openbare weg.

Toegestane maximum massa verhogen

Wilt u de toegestane maximum massa van uw bedrijfsauto verhogen, om bijvoorbeeld zo meer laadvermogen te krijgen, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • Toegestane maximum massa is hoger dan technische maximum massa
  Wilt u een toegestane maximum massa die hoger is dan de technische maximum massa? Dan moet u aantonen met een verklaring dat de bedrijfsauto technisch geschikt is voor het gewenste gewicht. Het typeplaatje moet u dan ook vervangen. U kunt de verklaring en een nieuw typeplaatje opvragen bij de importeur/fabrikant van het voertuig. De banden van het voertuig moeten voldoende draagvermogen hebben voor het hogere gewicht. Dit kunt u ook navragen bij de fabrikant.

  Voldoet uw bedrijfsauto aan de voorwaarden dan moet u hem laten keuren bij een RDW-keuringsstation. U kunt hiervoor deze link opent in een nieuw vensteronline een keuringsafspraak maken. Kies bij ‘selecteer uw keuring’ voor de optie: wijziging(en) aan het voertuig. De RDW beoordeelt bij de keuring of het juiste typeplaatje en de juiste banden op de bedrijfsauto zitten. De RDW controleert naast de keuring ook de verklaring van de fabrikant. Voor de beoordeling van de verklaring brengt de RDW naast de keuringskosten een extra tarief in rekening. De kosten voor de beoordeling fabrieksverklaring bedragen ongeveer €197,00. Dit bedrag is een indicatie. Hier is geen standaardtarief voor, het is afhankelijk van de tijd die nodig is voor de beoordeling.
 • Toegestane maximum massa is gelijk aan of kleiner dan technische maximum massa
  Als de toegestane maximum massa van uw bedrijfsauto lager of gelijk wordt aan de technische maximum massa, dan hoeft u het voertuig niet te laten keuren. De RDW moet uw kentekenbewijs wel aanpassen. Onder het kopje 'Kentekenbewijs laten aanpassen' leest u hoe u dit moet regelen.
 • Toegestane maximum massa verlagen
  Als u de toegestane maximum massa van uw bedrijfsauto wilt laten verlagen of terugbrengen naar de oorspronkelijke waarde, hoeft u het voertuig niet te laten keuren.

Kentekenbewijs laten aanpassen

Zo laat u het kentekenbewijs aanpassen, als er geen keuring vereist is:

 1. U downloadt het formulier: DocumentAanvraag aanpassing TMM op het kentekenbewijs van een bedrijfsauto (pdf, 58kb) (pdf, 145kb)  
 2. U vult het formulier volledig in, ondertekent het en stuurt het naar:
  RDW, unit VRD Postbus 30.000 9640 RA Veendam.
 3. U maakt de kosten over op betaalrekening IBAN NL25ABNA0477256600 van de RDW.
  Bij de betaling vermeldt u:
     - kenmerk TMM
     - kenteken van uw voertuig
 4. De RDW handelt uw verzoek af als uw betaling is ontvangen en stuurt u een kentekencard met de juiste gegevens. Daarnaast ontvangt u een brief met een tenaamstellingscode. Is er voor het voertuig al een kentekencard afgegeven, dan ontvangt u een nieuwe met de juiste gegevens. De bestaande tenaamstellingscode blijft geldig.
 5. Als alles akkoord is, handelt de RDW uw aanvraag gemiddeld binnen vijf werkdagen af. Ik adviseer u om de kosten direct over te maken om vertraging in de afhandeling te voorkomen. Wanneer u het kentekenbewijs precies in huis heeft, is afhankelijk van de postbezorging.

U moet zelf aan uw verzekeringsmaatschappij melden dat het gewicht van uw bedrijfsauto is gewijzigd.

Kosten

Omschrijving Kosten
Wijzigen Toegestane Maximum Massa (TMM) €59,20
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €55,00