Echtheidsverklaring aanvragen

Heeft u een verklaring nodig waarmee u kunt aantonen dat u een Nederlands rijbewijs heeft? Bijvoorbeeld als u naar een ander Europees land bent verhuisd en uw rijbewijs kwijt bent. Dan kunt u bij ons een zogenoemde echtheidsverklaring aanvragen. Een echtheidsverklaring is een origineel en gewaarmerkt document, in het Engels, waarin staat of en hoe u met een rijbewijs geregistreerd staat in het rijbewijsregister. 
 • (Link)

  Zo werkt het

  1. Via de knop Echtheidsverklaring aanvragen downloadt u het formulier.
  2. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier naar het volgende adres:
   RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam of
   u mailt het formulier via ons contactformulier.
  3. Stuur met het formulier een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs)
  4. U betaalt de kosten van de echtheidsverklaring. 
   Via automatische incasso of overmaken op: rekeningnummer 47 72 56 600 - IBAN NL25 ABNA 0477 2566 00 ten name van de RDW.
   Vermeld uw rijbewijsnummer of persoonsnummer (BSN) en uw persoonsgegevens.
   Vanuit het buitenland betalen? Doe dat onder vermelding van de BIC-code ABNA NL2A en de International Banking Code NL25 ABNA 0477 2566 00.
   Meer informatie bij Kosten.
  5. Als wij het bedrag én een kopie van uw legitimatiebewijs hebben ontvangen, sturen we de verklaring binnen 10 werkdagen per post naar u toe.
  6. We sturen de verklaring naar het adres waar u bij de gemeente staat ingeschreven.
   Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunnen wij de echtheidsverklaring naar een (buitenlands) correspondentieadres sturen. Geef dan uw buitenlandse woon- of postadres op waar wij de echtheidsverklaring naar toe kunnen sturen.
   Heeft u de verklaring na 3 weken nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op. 
 • (Link)

  Gegevens op de echtheidsverklaring

  De echtheidsverklaring bevat gegevens van uw laatste rijbewijs, zoals uw persoonsgegevens, het rijbewijsnummer, de afgiftedatum en de categorieën die u op dit moment heeft. Op de echtheidsverklaring staat ook of uw rijbewijs geldig is, of het rijbewijs als verloren/gestolen is opgegeven en of er maatregelen op uw rijbewijs staan. Ook staat op de echtheidsverklaring of u in het verleden nog meer categorieën op uw rijbewijs heeft gehad.

 • (Link)

  Kosten

  Betaal de kosten via automatische incasso of maak ze over op: rekeningnummer 47 72 56 600 - IBAN NL25 ABNA 0477 2566 00 ten name van de RDW. Vermeld uw rijbewijsnummer of persoonsnummer (BSN) en uw persoonsgegevens.

  Vanuit het buitenland betalen? Doe dat onder vermelding van de BIC-code ABNA NL2A en de International Banking Code NL25 ABNA 0477 2566 00.

  Omschrijving Kosten
  Echtheidsverklaring €4,65