Kenteken aanvragen voor een Nederlandse brommer

Heeft u een brommer of scooter die al werd gebruikt in Nederland voor de invoering van het bromfietskenteken? En heeft deze nog geen Nederlands kenteken? Dan moet u alsnog een kenteken aanvragen. 
 • Voorwaarden aanvraag Nederlands kenteken

  • U bent minimaal 16 jaar.
  • U woont in Nederland (ingeschreven in de BRP).
  • Wilt u het kenteken op naam van uw bedrijf? Dat kan, als het een Nederlands bedrijf is. Een kenteken kan niet op naam komen van een eenmanszaak.
  • U komt zelf met het voertuig naar het RDW-keuringsstation. Iemand anders kan de aanvraag niet doen.

  Bromfiets na 2005 in gebruik genomen

  Als de bromfiets na 2005 in gebruik is genomen, moet deze zijn gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring. Dat kunt u laten zien met Certificaat van Overeenstemming (CvO). Dit CvO kunt u aanvragen bij de fabrikant of importeur.

  Kunt u niet aantonen dat de bromfiets of scooter voldoet aan een Europese typegoedkeuring? Dan moeten wij de brommer apart goedkeuren bij ons Testcentrum in Lelystad. Lees hoe dat gaat, bij Aangepaste of zelfbouwmotorfiets laten goedkeuren. Dit proces is hetzelfde als voor een bromfiets.  

  Vaststellen bouwjaar 

  Bij de keuring stellen wij het bouwjaar of de datum waarop de bromfiets voor het eerst in gebruik is genomen vast. U kunt dit aantonen met aanvullende documenten, zoals een rekening die u heeft van de brommer of een garantiebewijs.

  1. Maak een afspraak bij een RDW-keuringsstation via de knop 'Keuringsafspraak maken'.
  2. Neem uw voertuig mee. Komt u rijdend naar ons toe? Dan heeft u een eendagskenteken nodig. Vraag dit na het maken van uw keuringsafspraak aan. Meer informatie leest u bij 'Eendagskenteken'. Neem ook het volgende mee:
   • Geldig legitimatiebewijs
   • Certificaat van Overeenstemming (CvO)
   • Zoveel mogelijk aanvullende documenten, zoals een rekening van de brommer of een garantiebewijs
  3. Tijdens de keuring controleren wij of de bromfiets technisch in goede staat is en voldoet aan de  permanente eisen in de Regeling voertuigen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.
  4. Als de brommer voldoet aan de eisen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs. Een werkdag later sturen wij u een brief met een tenaamstellingscode.
  5. Verzeker uw voertuig voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
  6. Laat een kentekenplaat maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant. Neem het kentekenbewijs mee. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer.
 • De kosten voor de aanvraag van een kenteken zijn:
  Omschrijving Tarief 2023 Tarief 2024
  Identificatie voertuig licht €52,50 €56,50
  Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €60,00 €66,00
  Inschrijven voertuig in kentekenregister €43,40 €47,65
  Tenaamstellen via RDW €11,40 €12,50
 • Als u een brommer op uw naam heeft staan, dan hoort daar een aantal verplichtingen bij waaraan u moet voldoen.

  • Verzekering
  • Juiste kentekenplaten

  Verzekering

  Een brommer moet vanaf het moment dat deze op uw naam staat WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)). De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.
  De verzekeringsmaatschappij vraagt u bij het afsluiten van de verzekering om de zogenoemde meldcode . Deze code bestaat uit de laatste 4 cijfers van het voertuigidentificatienummer (VIN). De meldcode staat op het tenaamstellingsverslag dat u heeft gekregen toen u het voertuig heeft gekocht en ook op de kentekencard.

  Kentekenplaten

  U moet de juiste kentekenplaten op uw brommer hebben.

  Stopzetten voertuigverplichtingen

  U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een brommer stopzetten. Dat kan door het voertuig te schorsen, zoals dat heet.

  Boetes na controle van gegevens

  Wij controleren het verzekeringsregister dagelijks. Zo kunnen wij direct zien of een brommer is verzekerd. Elke brommer wordt minstens 1 keer per jaar gecontroleerd (100 procent controle). Wij voeren deze opsporingstaak uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Heeft u uw brommer niet verzekerd, dan ontvangt u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden een boete. 

  Boetebedrag

  De hoogte van het bedrag van de boete kunt u hier vinden. 

 • Laat u een voertuig zonder Nederlands kenteken bij ons keuren, dan kunt u dit per autoambulance naar het keuringsstation vervoeren. Rijdt u liever zelf met het voertuig naar ons toe? Dan heeft u een eendagskentekenbewijs nodig. U kunt dit kentekenbewijs gratis aanvragen met Digid of met eHerkenning.

  Voorwaarden eendagskenteken

  • Alleen aan te vragen in combinatie met een keuringsafspraak.
  • Alleen geldig op de dag van de keuring.
  • Alleen geldig in Nederland.

  Zo werkt het

  1. U heeft een keuringsafspraak gemaakt. 
  2. U logt via de knop ‘Eendagskentekenbewijs aanvragen’ in met uw DigiD of uw eHerkenning. 
  3. Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt u per mail een bevestiging van de aanvraag. Daarin vindt u een link naar uw eendagskentekenbewijs en aanvullende informatie. 
  4. Het kenteken moet op kentekenplaten op uw voertuig komen. Deze witte kentekenplaten mag u zelf (van karton bijvoorbeeld) maken. Hierop zet u het kenteken met zwarte stift die niet uit te wissen is. De kentekenplaten moeten ook bij slecht weer leesbaar blijven. 
  5. Op de dag van de keuring mag u met het eendagskenteken vanaf het Nederlandse adres waar het voertuig staat naar het keuringsstation rijden en weer terug.
  6. Uw voertuig moet in Nederland verzekerd zijn op de dag van de keuring en veilig zijn om mee te rijden.
  7. U moet het eendagskentekenbewijs uitgeprint bij u hebben als u op de openbare weg rijdt.
  8. Heeft u het eendagskentekenbewijs met Digid aangevraagd? Dan kunt u (als aanvulling) gebruik maken van de RDW-voertuigapp. Kijk voor meer informatie bij Eendagskentekenbewijs op de RDW-voertuigapp

  Niet online

  Lukt het u niet om het eendagskentekenbewijs online aan te vragen? Dan kunt u het ook aanvragen via onze klantenservice.

 • Particulier schrijft het voertuig over

  Legitimeren bij een kentekenloket, RDW-balie of RDW-keuringsstation

  U kunt zich als particulier legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum
  • Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN)

  Legitimeren bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie

  Met de volgende documenten kunt u alleen terecht bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie:

  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land  met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort
  • Buitenlands paspoort

  Let op: met een verblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

  Legitimeren zonder Nederlands persoonsnummer (BSN)

  Staat uw Nederlandse persoonsnummer (Burgerservicenummer) niet op uw legitimatiedocument? Dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN. Gemeenten geven dit niet automatisch af.

  Heeft u een diplomatiek paspoort? Dan mag u ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken overleggen (niet ouder dan 3 maanden) met daarop uw BSN. 

  Rechtspersoon schrijft het voertuig over

  Legitimatie bij kentekenloket, RDW-balie of RDW-keuringsstation

  U kunt zich als tekenbevoegde van een bedrijf (rechtspersoon) bij het overschrijven van uw voertuig op bedrijfsnaam legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs van tekenbevoegde met daarop zijn geboortedatum
  • Nederlands paspoort van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN).
  • Legitimatie bij RDW-balie of RDW-keuringsstation

  Met de volgende documenten mag u zich alleen legitimeren bij een RDW-balie of - keuringsstation: 

  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land  met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort
  • Buitenlands paspoort.

  Let op: met een verblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

  Ook uittreksel Kamer van Koophandel meenemen

  Naast uw legitimatiedocument moet u een (kopie) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan.

  Eenmanszaak, maatschap of rederij

  Is uw bedrijf een eenmanszaak, maatschap of rederij? Dan kunt u het voertuig niet op naam van het bedrijf zelf zetten. U kunt het alleen op uw eigen naam laten zetten. U moet zich in dit geval als particulier legitimeren. 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed