Inloggen met DigiD

Als u een schorsing online wilt aanvragen, heeft u een DigiD nodig om in te loggen. Bent u niet in het bezit van een DigiD, dan kunt u deze gratis aanvragen via www.digid.nl.

digid afbeelding

Schorsing aanvragen

Zo vraagt u online een schorsing aan:

 1. Ga naar ‘Schorsing aanvragen of verlengen'. Dan komt u in het DigiD-scherm terecht waar u kunt inloggen.
 2. U vult de gevraagde gegevens in bij DigiD en vervolgens komt u in de RDW-dienst terecht.
 3. U selecteert het kenteken van het voertuig dat u wilt schorsen.
 4. U kiest hoe lang u het voertuig wilt schorsen: 1, 2 of 3 jaar.
 5. U betaalt de kosten via iDEAL.
 6. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanvraag. 
 7. Het kenteken is pas geschorst zodra u een tweede mail van de RDW ontvangt.In deze e-mail staat ook de einddatum van de schorsing (bij ‘verwachte einddatum’).  Print en bewaar deze e-mail, deze mail is uw bewijs van schorsing.

Kentekenbewijs blijft geldig

Het kentekenbewijs (van papier of op creditcardformaat) blijft geldig. U krijgt na de schorsing geen nieuw kentekenbewijs.

Voorwaarde voor online schorsen

De brommer moet op uw naam staan. Staat de brommer op naam van uw bedrijf, dan kunt u de schorsing ook online regelen. Voor meer informatie gaat u naar een voertuig van de zaak schorsen, verlengen of beëindigen.

Rijden met een geschorst voertuig

Een geschorste brommer mag niet op de openbare weg rijden of staan. Uitzondering hierop:

Belangrijk om te weten bij een schorsing

 • Voldoet u niet meer aan de voertuigverplichtingen (WA-verzekering) en u heeft het kenteken niet geschorst? Dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).
 • De schorsing geldt vanaf de datum dat u de schorsing aanmeldt tot en met dezelfde datum 1, 2 of 3 jaar later, afhankelijk van de door u gekozen schorsingsperiode. Bijvoorbeeld van 10 januari 2019 tot en met 10 januari 2021.
 • U kunt een schorsing ook eerder beëindigen als u weer met uw voertuig gebruik wilt maken van de openbare weg. U krijgt dan geen geld terug.
 • Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten.
 • Krijgt het voertuig een ander kenteken bijvoorbeeld bij ombouw, dan loopt de schorsing door op het nieuwe kenteken.

 Schorsing door iemand anders laten regelen

Als u de schorsing niet zelf kunt aanvragen, dan kan iemand anders dit voor u doen. Dit kan alleen als u een kentekencard heeft. Met een papieren kentekenbewijs kunt u dit alleen bij een loket regelen.

Zo laat u een schorsing door iemand anders regelen:

 1. Die persoon die voor u schorst,  gaat naar 'Schorsing aanvragen of verlengen’ en logt dan in met zijn eigen DigiD.
 2. Daarna komt hij/zij in de RDW-dienst terecht.
 3. Op de vraag ‘Gaat het om uw eigen voertuig?” geeft hij/zij aan: Nee.
 4. Voor het schorsen heeft hij/zij uw documentnummer van de kentekencard en de bijbehorende tenaamstellingscode nodig.
 5. Hij/zij kiest hoe lang u het voertuig wilt schorsen: 1, 2 of 3 jaar.
 6. Hij/zij betaalt de kosten via iDeal.
 7. De RDW stuurt een bevestiging van de aanvraag naar het opgegeven e-mailadres.
 8. Het kenteken is geschorst zodra op dat e-mailadres een tweede mail van de RDW binnenkomt.

U ontvangt een nieuwe tenaamstellingscode per post. Uw kentekenbewijs blijft geldig.

De persoon die de schorsing voor u aanvraagt moet minimaal 18 jaar zijn (16 jaar bij brom/snorfiets).

Kosten

1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag brom-/snorfietsen € 11,10 € 11,10 + € 11,10 = 22,20* € 11,10 + € 22,20 = € 33,30*
Verlengen brom-/snorfietsen € 11,10 € 22,20 € 33,30

* U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en).  
Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt. 

Niet online

Lukt het niet om online te schorsen? Dan kunt u ook terecht bij een kentekenloket of RDW-balie. Voor meer informatie gaat u naar ‘Schorsing via loket aanvragen'.

Inloggen met uw Europese inlogmiddel

Burgers van EU-lidstaten die niet over DigiD beschikken, kunnen inloggen met een Europees-erkend inlogmiddel. Hiermee logt u in met het nationale inlogmiddel van uw land. Let op: u heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer en een Nederlandse bankrekening nodig.

deze link opent in een nieuw vensterVraag een schorsing aan met uw Europese inlogmiddel.