Een schorsing gaat direct in (het is niet mogelijk een datum in de toekomst aan te geven) en duurt 1, 2 of 3 jaar. Na de door u gekozen schorsingsperiode loopt de schorsing automatisch af en moet u direct weer voldoen aan de voertuigverplichtingen. U kunt ook de schorsing verlengen.

Voordelige schorsingsregeling voor verzamelaars

Heeft u meer dan vijf brom- en snorfietsen ouder dan 15 jaar, dan biedt de RDW u een voordelige schorsingsregeling. U hoeft dan maar voor 5 van die voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis, ook al zijn dat schorsingen voor een langere periode.

Is een betaalde schorsing beëindigd? Dan moet u voor de eerstvolgende schorsing betalen, zodat er weer 5 betaalde schorsingen zijn.

Inloggen met DigiD

Als u een schorsing online wilt aanvragen, heeft u een DigiD nodig om in te loggen. Bent u niet in het bezit van een DigiD, dan kunt u deze gratis aanvragen via deze link opent in een nieuw vensterwww.digid.nl.

digid afbeelding

Online meerdere voertuigen schorsen

Zo schorst u meerdere voertuigen voor de verzamelaarsregeling:

 1. Ga naar ‘Schorsing aanvragen of verlengen’. Dan komt u in het DigiD-scherm terecht waar u kunt inloggen.
 2. U vult de gevraagde gegevens in bij DigiD en vervolgens komt u in de RDW-dienst.
 3. Elk voertuig dat u wilt schorsen moet u apart opvoeren in de dienst. U volgt dus voor elk voertuig punt 4 tot en met 6.
 4. U selecteert een kenteken van het voertuig dat u wilt schorsen.  
 5. U kiest hoe lang u het voertuig wilt schorsen: 1, 2 of 3 jaar.
 6. U betaalt de kosten via iDEAL. Dit tarief geldt voor de eerste 5 voertuigen van 15 jaar of ouder. De 6e en opvolgende schorsing(en) van een voertuig van 15 jaar en ouder zijn dan gratis.
 7. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.     
 8. Het kenteken is pas geschorst zodra u een tweede mail van de RDW ontvangt. In deze e-mail staat ook de einddatum van de schorsing (bij ‘verwachte einddatum’).U moet deze e-mail printen en bewaren.

Kentekenbewijs blijft geldig

Het kentekenbewijs (van papier of op creditcardformaat) blijft geldig. U krijgt na de schorsing geen nieuw kentekenbewijs.

Voorwaarden voor online schorsen

 •  De brom- of snorfietsen staan op uw naam.
 • De brom- en snorfietsen moeten op het kentekenbewijs een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder moet staan. Andere data zijn hiervan uitgesloten.

Rijden met een geschorst voertuig

Een geschorste brom- of snorfiets mag niet op de openbare weg rijden of staan. Uitzondering hierop:

Belangrijk om te weten

 • Voldoet u niet meer aan de voertuigverplichtingen (WA-verzekering) en heeft u het kenteken niet geschorst? Dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) 
 • Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten.
 • U hoeft niet aan de RDW door te geven waar u de brommers stalt. De Belastingdienst kan hier wel om vragen.

Schorsing door iemand anders laten regelen

Als u de schorsing niet zelf kunt aanvragen, dan kan iemand anders dit voor u doen. Dit kan alleen als u een kentekencard heeft. Met een papieren kentekenbewijs kunt u dit alleen bij een loket regelen.

Zo laat u een schorsing door iemand anders regelen:

 1. Die persoon die voor u schorst,  gaat naar 'Schorsing aanvragen of verlengen’ en logt dan in met zijn eigen DigiD.
 2. Daarna komt hij/zij in de RDW-dienst terecht.
 3. Op de vraag ‘Gaat het om uw eigen voertuig?” geeft hij/zij aan: Nee.
 4. Voor het schorsen heeft hij/zij uw documentnummer van de kentekencard en de bijbehorende tenaamstellingscode nodig.
 5. Hij/zij kiest hoe lang u welk voertuig wilt schorsen: 1, 2 of 3 jaar.
 6. Hij/zij betaalt de kosten via iDeal.
 7. De RDW stuurt een bevestiging van de aanvraag naar het opgegeven e-mailadres.
 8. Het kenteken is geschorst zodra op dat e-mailadres een tweede mail van de RDW binnenkomt.

U ontvangt een nieuwe tenaamstellingscode per post. Uw kentekenbewijs blijft geldig.

De persoon die de schorsing voor u aanvraagt moet minimaal 18 jaar zijn (16 jaar bij brom/snorfiets).

Kosten

Omschrijving Kosten
Schorsing aanvragen of verlengen brom- snorfiets RDW €11,50
Schorsing aanvragen of verlengen brom-snorfiets RDW voor 2 jaar €23,00
Schorsing aanvragen of verlengen brom-snorfiets RDW voor 3 jaar €34,50

Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt. 

Inloggen met uw Europese inlogmiddel

Burgers van EU-lidstaten die niet over DigiD beschikken, kunnen inloggen met een Europees-erkend inlogmiddel. Hiermee logt u in met het nationale inlogmiddel van uw land. Let op: u heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer en een Nederlandse bankrekening nodig.

deze link opent in een nieuw vensterVraag een schorsing aan met uw Europese inlogmiddel.