Vanaf 3 januari 2019 kunt u naast voor 1 jaar ook voor 2 of 3 jaar uw schorsing aanvragen of verlengen. Bekijk hier de tarieven voor schorsen in 2019.

Er bestaat een voordelige schorsingsregeling voor verzamelaars. Dit kunt u via een loket, maar ook gemakkelijk online doen.

Voor meer informatie over online schorsen ga naar 'Schorsing online voor verzamelaars van oude brommers' .

Voordelige schorsingsregeling voor verzamelaars

Heeft u meer dan 5 oude brom- en snorfietsen met een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder, dan biedt de RDW u een voordelige schorsingsregeling. Deze regeling geldt alleen voor voertuigen met een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder op het kenteken. U hoeft dan maar voor 5 van die voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis.

Is een betaalde schorsing beëindigd?  Dan moet u voor de eerstvolgende schorsing betalen, zodat er weer 5 betaalde schorsingen zijn.

Meerdere voertuigen tegelijk schorsen via loket

Zo regelt u meerdere schorsingen tegelijk:

 1. U gaat naar een kentekenloket, RDW-keuringsstation of RDW-balie  en meldt daar dat u 5 of meer voertuigen wilt schorsen.
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs 
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs 
 3. U betaalt contant of met pin de kosten voor 5 schorsingen.
  Omschrijving 2018 2019
  Schorsing aanvragen of verlengen Brom- snorfiets RDW €11,00 €11,10
  Deze tarieven gelden voor de eerste 5 voertuigen. Bij 5 actuele schorsingen van een voertuig uit de verzamelaarsregeling, zijn de 6e en opvolgende schorsingen gratis.
 4. De kentekens zijn direct geschorst.
 5. U ontvangt van de medewerker van elk voertuig een schorsingsverslag. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.
 6. Heeft u een Berichtenbox (uw eigen digitale brievenbus van de overheid), dan ontvangt u het schorsingsverslag hier ook automatisch in. Heeft u deze nog niet dan kunt u de Berichtenbox aanmaken op mijn.overheid.nl.

Heeft u nog een papieren kentekenbewijs, dan moet u dit goed bewaren. Het papieren kentekenbewijs blijft geldig. U krijgt geen nieuw kentekenbewijs.

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) dan ontvangt u het transactieverslag met einddatum van de schorsing met de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt per post het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode.

Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren (de oude tenaamstellingscode moet u vernietigen). U ontvangt het tweede deel van de tenaamstellingscode op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente.

Voertuig eigendom van lease- of financieringsmaatschappij

U ontvangt geen tenaamstellingscode als uw voertuig eigendom is van een lease- of financieringsmaatschappij. In het kentekenregister is dan bij het kenteken een zogenaamd verstrekkingsvoorbehoud geplaatst. Dit houdt in dat de lease- of financieringsmaatschappij altijd de tenaamstellingscode ontvangt.

Voorwaarden voor schorsen

 • De voertuigen staan op uw naam.
 • Voor de brom- en snorfietsen geldt dat op het kentekenbewijs een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder moet staan. Andere data zijn hiervan uitgesloten.

Iemand anders regelt de schorsingen voor u

Kunt u zelf niet naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de schorsingen voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Degene die bij het kentekenloket komt moet minimaal
18 jaar (16 jaar bij brom/snorfiets) zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals hierboven is beschreven en moet hij de na de schorsing de gekregen documenten aan u overhandigen.

Rijden met een geschorst voertuig

Een geschorste brommer mag niet op de openbare weg rijden of staan. Uitzondering hierop:

Belangrijk om te weten

 • Voldoet u niet meer aan de voertuigverplichtingen (WA-verzekering) en u heeft het kenteken niet geschorst? Dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) 
 • Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten.
 • U hoeft niet aan de RDW door te geven waar u de voertuigen stalt. De Belastingdienst kan hier wel om vragen.

Tarieven 2019

1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag brom-/snorfietsen € 11,10 € 22,20 € 33,30
Verlengen brom-/snorfietsen € 11,10 € 22,20 € 33,30

*U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en).  
Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.