Brommer krijgt buitenlands kenteken

Moet de brommer in het buitenland een kenteken krijgen? Informeer dan voordat u het voertuig voor uitvoer bij de RDW aanmeldt in het betreffende land, welke documenten er nodig zijn voor invoer in dat land. Heeft u voor invoer het kentekenbewijs nodig, dan heeft u nu nog de mogelijkheid om een vervangend kentekenbewijs aan te vragen. 

Brommer voor uitvoer aanmelden

Zo meldt u uw brommer aan voor uitvoer:

 1. U (mag ook iemand anders doen) gaat naar een RDW-keuringsstation of RDW-balie (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt ook naar een RDW erkend bedrijf voor export. Zo’n bedrijf herkent u aan de RDW-muurschild plus erkenningssticker. Informeert u bij het bedrijf naar de openingstijden.
 2. Neem het volgende mee:
  - Het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs of de kentekencard
    met de tenaamstellingscode;         
    Het Overschrijvingsbewijs of tenaamstellingscode mogen ontbreken als de
    geregistreerde eigenaar/houder zelf komt;
  - Geldig legitimatiebewijs;
  - Kentekenplaten (niet nodig als er nooit kentekenplaten zijn gemaakt / afgegeven
    voor dit voertuig (dit kan alleen bij een RDW keuringsstation
    of RDW balie) 
  - Kopie uittreksel KvK (in geval van rechtspersoon) niet ouder dan 1 jaar;
  - Machtiging van de tekenbevoegde (in geval van rechtspersoon en als u zelf niet de
    tekenbevoegde bent).
 3. U betaalt de kosten.
  Omschrijving
  Dienst Export €9,98
 4. De RDW meldt het voertuig af in het kentekenregister en de registratie is direct beëindigd.
 5. U ontvangt van de medewerker:
  - een vrijwaringsbewijs (bewijs dat de registratie is beëindigd);
  - het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) of de kentekencard (waarvan een hoekje is
    afgeknipt);
  - papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer. Dit kentekenbewijs deel II heeft u samen
    met de kentekencard of tenaamstellingscode nodig om het voertuig in het buitenland
    te registreren.
 6. Met het kentekenbewijs deel II mag u in Nederland nog maximaal 14 dagen op de openbare weg rijden. Voorwaarden hierbij zijn:
  - het voertuig is verzekerd tijdens deze 14 dagen;
  - u zet het bestaande kenteken met zwarte onuitwisbare cijfers/letters op een reflecterende witte plaat en bevestigt deze op uw voertuig. Een kartonnen plaat is niet toegestaan. 
    Of u laat de plaat maken bij Documenteen erkende kentekenplaatfabrikant (pdf, 578kb), op vertoon
    van de kentekencard of het kentekenbewijs deel 1A (Voertuigbewijs).
 7. Gaat het voertuig naar een land buiten de Europese Unie dan moet u ook naar de Douane voor ‘aangifte ten uitvoer’.

Het is verstandig dat de persoon die in het buitenland een kenteken wil aanvragen zelf de uitvoer bij de RDW regelt.

Voertuig is al in het buitenland

Is het voertuig al in het buitenland en heeft u de registratie nog niet beëindigd? Ga dan voor meer informatie naar: ‘Voertuig uitvoeren dat al in het buitenland is’ .