• (Link)

    Wat u eerst moet weten

    Als de eigenaar/houder van een voertuig is overleden, kunt u als nabestaande alleen schriftelijk inzage in deze gegevens aanvragen. U kunt deze gegevens niet online bekijken.  

  • (Link)

    Zo werkt het

    1. U stuurt een mail naar deze link opent in een nieuw venster[email protected] waarin u vermeldt:
      - uw persoonsnummer (BSN), te vinden op rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs 
      - uw naam, adres en woonplaats
      - uw geboortedatum
      - dat het gaat om een ‘overzicht van voertuigen tot 9 jaar terug'
      - de datum van uw betaling en
      - het rekeningnummer waarmee u betaald heeft.
    2. U stuurt een verklaring van erfrecht mee. Die kunt u alleen krijgen als de verdeling van de erfenis via een notaris wordt geregeld. Als u geen verklaring van erfrecht kunt krijgen, dan is een (uitgebreid) uittreksel uit de Basisregistratie Personen voldoende.
    3. U maakt het bedrag onder kosten over op rekeningnummer 47 72 63 054 - IBAN NL76ABNA0477263054  ten name van de RDW in Veendam. 
      Omschrijving Kosten
      Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug €4,65
      Bij de betaling vermeldt u:
      - uw naam, adres en woonplaats
      - dat het een 'overzicht voertuigen tot 9 jaar terug' betreft
      - de datum van uw brief of e-mail.
    4. Zodra wij uw aanvraag en betaling hebben ontvangen, sturen wij u binnen 9 werkdagen de gegevens per post op.