Aanpassingen Birò

Wat u moet doen, hangt af van of uw Birò een technische aanpassing heeft.

Birò zonder technische aanpassing

Als uw Birò geen technische aanpassingen heeft, dan vraagt u zo een kenteken aan:

 1. Maak deze link opent in een nieuw venstereen keuringsafspraak bij de RDW.
 2. Kies in de dienst Keuringsafspraak maken voor:
  - Niet (eerder) Nederlands gekentekend voertuig 
  - Voertuigtype 'Bromfiets/Snorfiets' 
  - Keuring: 'Eerste aanvraag (opname) voor een kenteken van een voertuig niet ouder dan 1-1-1978'.
  - Vul het Voertuigidentificatienummer  in. Dit nummer kunt u vinden bij de linker deurstijl van de Birò. Hier zit de constructieplaat of -sticker met het VIN erop.
  - Vul bij merk BIRO in.
 3. U gaat op de dag van het onderzoek met uw Birò naar het keuringsstation van de RDW en neemt de benodigde documenten mee.
 4. De RDW beoordeelt of het voertuig voldoet aan de typegoedkeuring. Als dat zo is, schrijft de RDW uw voertuig in in het kentekenregister en zet de Birò op uw naam.
 5. U betaalt de kosten.
  (Let op: in het afsprakensysteem staat een bedrag van €127,10 aangegeven. Dit is niet het bedrag dat u bij het keuringsstation betaalt!)
 6. De RDW stuurt u binnen 5 werkdagen een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) per post. Daarnaast ontvangt u een brief met een tenaamstellingscode. We versturen de tenaamstellingscode een werkdag later dan het kentekenbewijs. 
 7. Vanaf dit moment moet het voertuig WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)).
 8. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u een kentekenplaat laten maken bij Documenteen door de RDW erkende kentekenplaatfabrikant. (pdf, 173kb)

Let op: Houd er rekening mee dat het op het moment erg druk is op de RDW-keuringsstations. Het kan daarom enige tijd duren voordat u langs kunt komen voor de registratie en identificatie van uw Birò.

Documenten die u moet meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Certificaat van Overeenstemming (CvO) onder vermelding van het juiste Voertuigidentificatienummer (VIN) (chassisnummer). Als u dit niet in uw bezit heeft, kunt u een duplicaat bij de importeur van de Birò opvragen.

Birò met technische aanpassing voor een handicap

Is uw Birò technisch aangepast aan uw handicap? Dan maakt de RDW een eerste beoordeling of de aanpassingen voldoende zijn aan de hand van de documenten die u opstuurt via ons formulier. U hoeft dus nog geen keuringsafspraak te maken.

Via het formulier Aanleveren documenten Birò met technische aanpassing stuurt u de volgende documenten en gegevens naar ons:

 • Uw persoonlijke gegevens;
 • Omschrijving van de technische aanpassing(en);
 • Foto’s van uw voertuig en de technische aanpassing(en);
 • Eventueel een kopie van de rekening van de aanpassing(en);
 • Certificaat van Overeenstemming (CvO) onder vermelding van het juiste Voertuigidentificatienummer VIN (chassisnummer). Als u dit niet in uw bezit heeft, kunt u een duplicaat bij de importeur van de Birò opvragen

De RDW beoordeelt de door u aangeleverde gegevens en neemt vervolgens binnen 3 werkdagen contact met u op over de eventuele vervolgbeoordeling. Als uw aanpassingen bij de eerste beoordeling voldoende lijken te zijn, maakt de RDW een keuringsafspraak met u. Als de technische aanpassing aan uw handicap voldoende is, wordt uw Birò buiten registratie gezet. De registratie en identificatie van uw Birò zijn in dit geval gratis voor u.

Voorwaarden op naam zetten Birò

 • U bent minimaal 16 jaar en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 
 • Als u het voertuig op naam van uw bedrijf wilt registreren is uw bedrijf in Nederland gevestigd (rechtspersoon) en geen éénmanszaak.
 • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • U moet persoonlijk verschijnen.

Wat controleert de RDW

De RDW controleert of de Birò voldoet aan de permanente eisen. Dit zijn de eisen op het gebied van de verkeersveiligheid en milieu.

Kosten

Omschrijving
Identificatie voertuig licht €51,00
Inschrijven voertuig in kentekenregister €40,70
Tenaamstellen via RDW €10,40

Let op: Tijdens het maken van de afspraak wordt een hoger tarief van €127,10 getoond. Dit is het maximale tarief dat in deze categorie voorkomt. Bij de afrekening op het keuringsstation betaalt u €100,10 (vanaf 1 januari 2020 €102,10).

Veelgestelde vragen

 • (Link) Waarom moet mijn Biro een kenteken

  De Birò is een voertuig dat onder de Europese wetgeving is goedgekeurd als een zogenoemd L6e-voertuig (vierwielige bromfiets) Deze voertuigen zijn wettelijk verplicht een kenteken te hebben.
 • (Link) Wat controleert de RDW bij de keuring

  De medewerker van het keuringsstation controleert het ingeslagen VIN (voertuigidentificatienummer) en stelt op basis van een bouwjaarverklaring vast wanneer uw Birò in gebruik is genomen. Daarnaast onderzoekt de medewerker of het voertuig nog exact overeenkomt met de typegoedkeuring die voor uw Birò is afgegeven. Het betreft geen officiële keuring zoals een APK, slechts een identificatie en registratie van uw Birò.  

  Daarnaast wordt gekeken of er eventueel onderdelen aan uw Birò zijn aangepast, al dan niet voor uw handicap; bijvoorbeeld het rem- of stuursysteem. Als de technische aanpassing aan uw handicap voldoende is, wordt uw Birò buiten registratie gezet. De registratie- en identificatie van uw Birò is in dit geval gratis voor u.

 • (Link) Waar zijn de kosten voor de keuring uit opgebouwd

  Omschrijving
  Identificatie voertuig licht €51,00
  Inschrijven voertuig in kentekenregister €40,70
  Tenaamstellen via RDW €10,40

  Let op: Tijdens het maken van de afspraak wordt een hoger tarief getoond van €127,10. Dit is het maximale tarief dat in deze categorie voorkomt. Bij de afrekening op het keuringsstation betaalt u €100,10

  Toelichting kostenverschil

  U betaalt het lagere tarief (€ 100,10 in plaats van € 127,10) omdat bij een Birò met Certificaat van Overeenstemming (CvO) een bewijsstuk aanwezig is waarbij (Europese) typegoedkeuring van toepassing is. De technisch medewerker van de RDW heeft minder werk omdat hij, op basis van voertuiggegevens, niet zelf hoeft te bepalen welke nationale typegoedkeuring hiermee overeenstemt. De technisch medewerker controleert alleen of de Birò overeenkomt en of uw Birò niet is aangepast. Hierdoor vallen de kosten lager uit en betaalt u een tarief van € 100,10.

 • (Link) Waar kan ik mijn VIN vinden op mijn Biro

  Bij de linkerdeurstijl van de Birò zit de constructieplaat of -sticker met het VIN erop.