Reageren op een terugroepactie

Als er een terugroepactie is georganiseerd, informeert de producent u als eigenaar daarover via bijvoorbeeld een brief of advertentie. Het is belangrijk dat u ingaat op de uitnodiging van de producent om deel te nemen aan de terugroepactie. Als uw voertuig of een onderdeel daarvan defect is, levert dat immers mogelijk gevaar op voor uw eigen veiligheid en die van uw passagiers en medeweggebruikers. Vaak is het nodig een afspraak te maken met de dealer. Door te reageren op de uitnodiging zorgt u ervoor dat het mogelijke defect wordt verholpen.

Informatie over terugroepacties

De producenten moeten de RDW over de door hen georganiseerde terugroepacties informeren. De RDW ontvangt onder meer informatie over het product dat wordt teruggeroepen, het defect, het gevaar en de maatregelen die worden genomen. Deze informatie is ook voor u beschikbaar.

Wilt u meer weten over terugroepacties, dan kunt u in deze link opent in een nieuw vensterhet terugroepregister van de RDW kijken. Daarin staan de terugroepacties waarover de RDW door de producenten is geïnformeerd. U kunt hier bijvoorbeeld zoeken op merk en type.

Wilt u meer weten over een terugroepactie voor uw voertuig, dan kun u met deze link opent in een nieuw vensterde RDW kentekencheck uw voertuiggegevens raadplegen. U kunt hier op (uw) kenteken zoeken. In deze dienst staat onder het tabblad ‘basis’ meer informatie over (eventuele) terugroepacties voor het betreffende voertuig. 

De rol van de RDW

De RDW heeft de volgende taken bij terugroepacties van voertuigen en voertuiggerelateerde producten:

  • het ontvangen van informatie over terugroepacties en gevaarlijke producten,
  • het informeren van het publiek,
  • het houden van toezicht.