Snorfiets wijzigen in bromfiets

Wilt u een snorfiets ombouwen naar een bromfiets, dan moet u onder andere de maximum constructiesnelheid (laten) aanpassen. Een snorfiets heeft een maximum constructiesnelheid van 25 km per uur, voor een bromfiets is deze 45 kilometer per uur

Is het voertuig aangepast, dan moet u het laten keuren bij een RDW-keuringsstation.

Waar moet uw voertuig aan voldoen?

De snorfiets moet na de ombouw voldoen aan de toelatingseisen  en de permanente eisen (zie hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen) voor een bromfiets. Wij kijken of de wijzigingen voldoen aan de eisen die van toepassing waren op het moment dat het voertuig voor het eerst op de weg kwam.

Tijdens de keuring controleren wij het volgende:

Onderwerp Waar controleert de RDW op?
Identificatie Controle of er bepaalde blokkerende statussen in de registers staan, zoals gestolen.
Maximum constructiesnelheid Maximum constructiesnelheid wordt vastgesteld op de bromfietsrollentestbank
Geluidsniveau De RDW meet het geluidsniveau dicht bij de uitmonding van het uitlaatsysteem, dit mag niet hoger zijn dan 97 dB(A)
Remsysteem De RDW meet de remvertraging op een rollenremtestbank of op een vlak stuk weg waar vanaf een bepaalde snelheid binnen een x-aantal meters de bromfiets tot stilstand moet zijn gekomen.
Snelheidsmeter bij een bromfiets met een datum eerste toelating van na 31 december 2006 Controle of verplichte snelheidsmeter aanwezig is, goed werkt en ook verlicht is
Maatregelen tegen het opvoeren van bromfietsen Controle of er geen tijdelijke begrenzingen van de maximumsnelheid of vermogen zijn aangebracht
Remlicht bij een bromfiets met een vermogen van meer dan 0,5 kW en die een maximum constructiesnelheid heeft van meer dan 25 km/u en in gebruik is genomen na 31 december 2006 Controle of het remlicht aanwezig is, deugdelijk is bevestigd, niet beschadigd is en goed werkt

Ombouwkeuring aanvragen bij RDW-keuringsstation

Zo vraagt u een ombouwkeuring aan bij een RDW-keuringsstation:

  1. Ga naar 'Keuringsafspraak maken'  om een afspraak te maken bij een keuringsstation van de RDW . Selecteer de keuring 'Ombouw van snorfiets naar bromfiets'.
  2. U gaat op de dag van het onderzoek met het voertuig naar het keuringsstation en neemt het kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee.
  3. U betaalt de kosten met pin of contant op het keuringsstation.
  4. Als na de keuring alles akkoord is, sturen wij u binnen 5 werkdagen een kentekencard met de juiste gegevens per post. U ontvangt geen nieuwe tenaamstellingscode. Uw huidige tenaamstellingscode blijft geldig. Heeft u nog een papieren kentekenbewijs? Dan ontvangt u een kentekencard en een dag later een tenaamstellingscode. Als u het kentekenbewijs van ons heeft ontvangen, moet u de kentekenplaat omwisselen bij een erkende kentekenplaatfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Daarnaast moet u het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).

Kosten

Omschrijving Kosten
Identificatie voertuig licht €51,00
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €57,00
Totaal €108,00

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed