Nieuwe kentekenplaten aanschaffen

Zo schaft u nieuwe kentekenplaten aan:

  1. U gaat voor aanschaf van nieuwe kentekenplaten naar een Documentdoor de RDW erkende kentekenplaatfabrikant (pdf, 173kb). Deze herkent u aan het RDW-erkenningsschild en de sticker met de tekst ‘afgifte kentekenplaten’.
  2. U moet laten zien:
    - een geldig legitimatiebewijs
    - het originele Voertuigbewijs (Deel IA) van het papieren kentekenbewijs óf
    het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard).  Als u deze ook kwijt bent, dan moet u eerst een nieuw kentekenbewijs aanvragen.
  3. U betaalt de kosten. De kentekenplaatfabrikant mag zelf de prijs bepalen, hier is geen vaste prijs voor.
  4. U ontvangt van de kentekenplaatfabrikant nieuwe kentekenplaten met een duplicaatcode. Een duplicaatcode is een cijfer dat op de kentekenplaat vermeld wordt. Dit cijfer geeft aan hoe vaak er kentekenplaten voor het voertuig zijn afgegeven.

Als er op het voertuig 2 kentekenplaten zitten, moet u ook 2 nieuwe platen kopen en op het voertuig plaatsen, ook als er maar 1 kwijt is.

Kentekenplaat en kentekenbewijs kwijt

Als u uw kentekenplaat/kentekenplaten én uw Voertuigbewijs of kentekencard kwijt bent, dan moet u eerst een nieuw kentekenbewijs aanvragen. Hiermee kunt u nieuwe kentekenplaten bestellen. Kunt u niet wachten op het nieuwe kentekenbewijs, dan moet u persoonlijk aangifte doen bij de politie. Met het ondertekende proces-verbaal van de aangifte kunt u tijdelijke (witte) kentekenplaten kopen. Omdat een ondertekend proces-verbaal nodig is, kan dit niet via internet. Na aanvraag en afgifte van de nieuwe kentekencard kunt u de definitieve kentekenplaten aanschaffen.

Aangifte doen

Als u aanwijzingen heeft dat de kentekenplaat/kentekenplaten gestolen is/zijn, adviseert de RDW aangifte te doen bij de politie van vermissing of diefstal van kentekenplaten. In het algemeen zal dat als er 1 kentekenplaat ontbreekt van een voertuig met 2 kentekenplaten geen sprake zijn van diefstal, maar wel als beide kentekenplaten weg zijn. U kunt de aangifte doen via internet en voor uw eigen administratie een document daarvan printen.

Maak kentekenplaten goed vast

Als u de nieuwe kentekenplaten heeft, maak ze dan goed vast bijvoorbeeld met schroeven en/of dubbelzijdig tape. Het blijkt dat kentekenplaten die ‘vastgeklikt’ worden in de kentekenplaathouder gemakkelijk lostrillen.