Buitenlands rijbewijs omwisselen

Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? Dan mag u eerst nog tijdelijk in Nederland rijden met het buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen via uw gemeente. Lees hier of en hoe u het rijbewijs kunt omwisselen.
 • (Link)

  Wat u eerst moet weten

  Check bij onze chatbot Eddie of u uw rijbewijs kunt omwisselen. Kies voor Rijbewijs omwisselen en beantwoord enkele vragen.

  U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen in de volgende gevallen:

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 
  • U heeft een geldig identiteits- of verblijfsdocument.
  • Uw rijbewijs is afkomstig uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of uit een land waarmee Nederland een overeenstemming heeft gesloten. Een overzicht van deze landen vindt u bij Landen geschikt voor omwisseling.
  • Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor omwisseling. Kijk hiervoor bij Voor uw werk in Nederland.
  • Is uw rijbewijs afgegeven buiten EU/EVA? Dan kunt u alleen omwisselen als u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte heeft gewoond.
  • Het rijbewijs moet geldig zijn.  Een Europees rijbewijs mag wel verlopen zijn. Heeft u een verlopen rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan moet u nog een extra verklaring meesturen. Zie onder Zo werkt het. 
 • (Link)

  Zo werkt het

  Check of omwisseling kan  

  Check eerst of u in aanmerking komt voor omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs. Kijk hiervoor bij Wat u eerst moet weten en lees aanvullende voorwaarden in de handleiding ' Document Aanvraag omwisseling buitenlands rijbewijs'. (pdf, 664kb) 

  Naar de gemeente

  Voor de omwisseling gaat uw naar de gemeente waar u staat ingeschreven. 

  1. Download de Handleiding ' Document Aanvraag omwisseling buitenlands rijbewijs' (pdf, 664kb) en kijk welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag. Of check dit in onze chatbot Eddie (kies voor rijbewijs omwisselen)
  2. U gaat met alle documenten naar de gemeente.
  3. U vraagt de medewerker van de gemeente om een aanvraagformulier voor een omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs. Dit formulier vult u ter plekke in.
  4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar ons. Alleen de gemeente kan de aanvraag indienen.
  5. Wij sturen u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
  6. Wij sturen het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. U krijgt dit dus niet terug.

  Extra meenemen bij rijbewijs van buiten EU/EVA

  Een rijbewijs van buiten de EU/EVA kunt u alleen omwisselen als u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte heeft gewoond.  Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen/mee te nemen naar de gemeente.

  Extra meenemen bij verlopen rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Zwitserland

  Heeft u een verlopen rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan moet u een verklaring meesturen/meenemen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar heeft tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

 • (Link)

  Landen geschikt voor omwisseling

  Komt uw rijbewijs uit een lidstaat van de Europese unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)? Dan kunt u mogelijk uw buitenlands rijbewijs omwisselen.

  Lidstaten van de EU 

  België,  Bulgarije, Cyprus - alleen Griekse deel, Turkse deel niet, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië

  Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden

  Lidstaten van de EVA

  Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland

  Overige landen van waaruit omwisseling mogelijk is

  Nederland heeft met een aantal landen die niet bij de EU of EVA horen een overeenkomst gesloten. Deze landen voldoen aan de Europese rijbewijsrichtlijn (2006/126/EG). Dit zijn de enige niet-EU/EVA-landen waarbij een omwisseling van een buitenlands rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs mogelijk is. De enige uitzondering hierop is als u voor werk naar Nederland komt. Zie verder bij Voor werk in Nederland.

  U kunt het rijbewijs alleen omwisselen als het rijbewijs geldig is voor de categorieën die onder de kolom Categorie bij het land vermeld staan in de tabel.

  Land Rijbewijs Voertuig Categorie
  Andorra Personenauto Nederlandse rijbewijscategorie B
  Canadese provincie Alberta Class 5    Nederlandse rijbewijscategorie B
  Canadese provincie  Québec Class 5 Nederlandse rijbewijscategorie B
  Gibraltar     Alle categorieën
  Groot-Brittannië      Alle categorieën
  Guernsey     Alle categorieën
  Israël B Personenauto Nederlandse rijbewijscategorie B
  Japan 1B Personenauto en motorfiets met meer dan 400 cm3 Nederlandse rijbewijscategorieën A en B
  Jersey Alle categorieën
  Man Alle categorieën
  Monaco Alle categorieën
  Noord-Ierland     Alle categorieën
  Singapore Class 2 Class 3 Motorfiets met meer dan 400 cm3 Personenauto Nederlandse rijbewijscategorieën A en B
  Chinees Taipei (Taiwan) B Personenauto Nederlandse rijbewijscategorie B
  Voormalige Nederlandse Antillen

  (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten)

      Alle categorieën
  Zuid-Korea second class ordinary licence Nederlandse rijbewijscategorie B
 • (Link)

  Voor uw werk in Nederland

  Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland? Dan kan het zijn dat u onder de zogenoemde deze link opent in een nieuw venster 30% regeling van de Belastingdienst valt. Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (uit elk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is.

  Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs heeft u in dat geval een ‘Beschikking Bewijsregel’ (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Deze vraagt u samen met uw werkgever aan.

 • (Link)

  Afstand doen van categorieën

  Wilt u geen gebruik meer maken van één of meerdere categorie(ën) op uw rijbewijs? U kunt hier afstand van doen. Hiervoor vult u een zogenoemde afstandsverklaring in.

  Categorieën weer terug krijgen

  U bent uw categorie(ën) niet definitief kwijt. Als u uw rijbewijs gaat verlengen, kunt u de categorieën weer op uw rijbewijs krijgen. Daarvoor moet u dan wel een geldige Verklaring van Geschiktheid hebben.  

 • (Link)

  Goed om te weten

  Tijdens de omwisseling mag u niet op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg uw rijbewijs kunnen laten zien.
 • (Link)

  Omwisseling niet mogelijk

  Kunt u uw buitenlands rijbewijs niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? Dan moet u een theorie- en praktijkexamen doen bij deze link opent in een nieuw venster het CBR om aan een Nederlands rijbewijs te komen.