Buitenlands rijbewijs omwisselen

Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? Dan mag u eerst nog tijdelijk in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen via uw gemeente. Of dit kan hangt af van het land waar het rijbewijs is afgegeven. Een geldig rijbewijs uit de EU/EVA kunt u altijd omwisselen. 

Voorwaarden voor omwisselen

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U heeft een geldig identiteits- of verblijfsdocument.
 • Geen EU/EVA-nationaliteit? Dan moet u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben. Of u bent in Nederland op grond van Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije. Omwisselen kan niet als u wacht op een (nieuwe) verblijfsvergunning. 
 • U heeft een geldig rijbewijs uit de EU/EVA of uit een land waarmee wij een overeenkomst hebben. Een rijbewijs vanuit de EU/EVA mag verlopen zijn.
  • Een rijbewijs uit de EU/EVA kunt u omwisselen.
  • Komt uw rijbewijs niet uit EU/EVA? Check dan de lijst met landen. Heeft u een rijbewijs uit een land dat niet op de lijst voorkomt, bijvoorbeeld een rijbewijs uit Amerika? Dan is omwisselen niet mogelijk.
  • Heeft u een 30%-regeling? Dan kunt u uw rijbewijs (uit elk land) omwisselen.

  Landen buiten de EU/EVA waarbij omwisselen rijbewijs mogelijk is

  U krijgt alleen de categorie terug die in deze lijst staat bij Categorie. Heeft u een rijbewijs uit een land dat niet op deze lijst voorkomt, bijvoorbeeld een rijbewijs uit Amerika? Dan is omwisselen niet mogelijk. 

  Land Categorie
  Andorra Categorie B (personenauto)
  Canadese provincie Alberta Categorie B (class 5, personenauto)
  Canadese provincie Québec Categorie B (class 5, personenauto)
  Gibraltar Alle categorieën
  Groot-Brittannië Alle categorieën
  Guernsey Alle categorieën
  Israël Categorie B (personenauto)
  Japan Categorieën A en B (1B, personenauto en motorfiets met meer dan 400 cm3)
  Jersey Alle categorieën
  Man Alle categorieën
  Monaco Alle categorieën
  Noord-Ierland Alle categorieën
  Singapore Categorie A (class 2, motorfiets met meer dan 400 cc), categorie B (class 3, personenauto)
  Chinees Taipei (Taiwan) Categorie B (personenauto)
  Voormalige Nederlandse Antillen

  (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten)

  Alle categorieën
  Zuid-Korea Categorie B (1st and 2nd class ordinary license)

  Eerder een Nederlands rijbewijs gehad?

  Heeft u een rijbewijs uit een land waarmee wij geen overeenkomst hebben? Maar heeft u in het verleden een Nederlands rijbewijs gehad dat geldig was na 30 juni 1985? Dan is het wel mogelijk om uw rijbewijs om te wisselen. U krijgt dan dezelfde categorieën terug die u op uw Nederlandse rijbewijs had.

  1. Neem het volgende mee
   • Een kleurenpasfoto. Bekijk de fotomatrix voor de eisen.
   • Uw buitenlandse rijbewijs. Heeft u een rijbewijs met tekens die niet in Nederland worden gebruikt, bijvoorbeeld in het Japans of Grieks? Laat het rijbewijs dan vertalen bij een beëdigde vertaler, de ambassade of het consulaat.
   • Een oud Nederlands rijbewijs als u dat heeft.
   • De Beschikking bewijsregel van de Belastingdienst als u voor uw werk in Nederland bent. Zie Als u voor uw werk in Nederland bent.
   • Een gezondheidsverklaring van het CBR als u een rijbewijs van buiten de EU/EVA heeft. Bij rijbewijzen uit de EU/EVA heeft u deze soms ook nodig. Check hiervoor  de website van het CBR
  2. Vul het aanvraagformulier in en betaal de kosten. Deze verschillen per gemeente.
  3. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar ons. Alleen de gemeente kan de aanvraag indienen.
  4. Is alles goed? Dan krijgt u binnen 15 werkdagen een brief. Hierin staat dat u uw Nederlandse rijbewijs na 5 werkdagen kunt afhalen bij de gemeente. Als wij informatie missen, dan sturen wij u ook een brief. Hierin staat welke informatie wij van u nodig hebben. De omwisseling duurt dan langer.
  5. U krijgt het rijbewijs niet terug.

  6. Extra meenemen bij verlopen rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Zwitserland

   Heeft u een verlopen rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Neem dan een originele verklaring mee van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar heeft tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

 • Kunt u uw buitenlandse rijbewijs niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? Dan moet u een theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR om aan een Nederlands rijbewijs te komen.
 • Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland? Dan kan het zijn dat u onder de 30% regeling van de Belastingdienst valt. U kunt uw buitenlandse rijbewijs (uit elk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlandse rijbewijs nog geldig is. U krijgt alle categorieën die ook op uw buitenlandse rijbewijs staan. 

  Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs heeft u in dat geval een geldige 'Beschikking Bewijsregel' (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Deze vraagt u samen met uw werkgever aan.

 • U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

  In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

  Paspoort of identiteitskaart mee

  Als u wel gaat rijden, neem dan een document mee waarmee u kunt bewijzen wie u bent (identificeren). Dit kan bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart.

  Verzekering

  Heeft u een geldig rijbewijs en een verzekering afgesloten? Dan bent u gewoon verzekerd. Ook al kunt u het rijbewijs op dat moment niet laten zien. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

  Andere landen

  In andere landen rijden tijdens de aanvraag raden wij af. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn.

 • Wilt u geen gebruik meer maken van een categorie op uw rijbewijs? U kunt hier afstand van doen. Hiervoor vult u een zogenoemde afstandsverklaring in.

  Categorie weer terug krijgen

  U bent uw categorie niet definitief kwijt. Als u uw rijbewijs gaat verlengen, kunt u de categorie weer op uw rijbewijs krijgen. U moet dan een gezondheidsverklaring invullen.

Handige link

Heeft deze informatie u geholpen?