De Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij het CBR en bij sommige gemeentes. In sommige gevallen moet u zich laten keuren (medische keuring) om een VvG te krijgen.

Wanneer heeft u een Verklaring van Geschiktheid nodig?

Bij het aanvragen, vernieuwen of verlengen van een rijbewijs moet er een Verklaring van Geschiktheid geregistreerd zijn in het Centraal rijbewijzenregister. In de volgende situaties moet u een Gezondheidsverklaring aanvragen:

  • Bij de aanvraag van uw eerste rijbewijs en bij iedere nieuwe rijbewijscategorie die u haalt ( geldt niet voor bromfietsrijbewijs:categorie AM).
  • U bent 75 jaar of ouder en wilt uw rijbewijs verlengen.
  • U heeft een medische beperking of gezondheidsklachten die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
  • Bij de omwisseling van een rijbewijs uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA).
  • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs waarvan de geldigheid korter is dan de gebruikelijke termijn in dat land.
  • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs met een beperkende aantekening die niet als code (vastgesteld binnen EU) op het rijbewijs staat (met uitzondering van lenzen, bril of automaat).

Wanneer is een medische keuring verplicht?

In de volgende gevallen moet u zich laten keuren om een VvG te krijgen:

Medische keuring groot rijbewijs

Wilt u uw rijbewijs C of D aanvragen, vernieuwen of verlengen, dan moet u altijd een medische keuring ondergaan. U moet de keuring door een bedrijfsarts of arboarts laten doen. Wilt u geen medische keuring ondergaan, dan kunt u tijdelijk afstand doen van de categorieën C en/of D. Dat betekent dat u tijdelijk niet meer in het bezit bent van deze categorieën. U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan, waarbij u aangeeft dat u de categorieën C en/of D tijdelijk in de wacht wilt zetten. Een keuring is dan niet nodig. Bij verlenging of vernieuwing van uw rijbewijs komen dan alleen de lichtere categorieën op uw rijbewijs te staan. Op het moment dat u weer gebruik wilt maken van de zware categorieën moet u alsnog de medische keuring ondergaan. Daarna moet u een nieuw rijbewijs aanvragen, zodat de zware categorieën weer worden bijgeschreven.

Medische keuring ouderen

Om ouderen veilig deel te laten nemen aan het verkeer, is een medische keuring vanaf een bepaalde leeftijd verplicht bij het aanvragen, vernieuwen of verlengen van het rijbewijs. De volgende leeftijdscategorieën zijn uitgelicht:

U bent tussen de 65 en 70 jaar oud:

U bent 70 jaar of ouder:

U bent 75 jaar of ouder:

Medische beperking

Heeft u een medische beperking? Dan krijgt u een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur. Bij het verlengen van uw rijbewijs moet u een keuring bij een arts ondergaan. Voor meer informatie over medische beperkingen kijkt u op de website van het CBR.

Hoe vraag ik een Verklaring van Geschiktheid aan?

Gezondheidsverklaring

Om een Verklaring van Geschiktheid te krijgen, moet u een Gezondheidsverklaring invullen. De Gezondheidsverklaring kunt u online kopen via Mijn CBR. De Gezondheidsverklaring kunt u ook kopen bij een aantal CBR-locaties (alleen pinbetaling mogelijk), kijk op de deze link opent in een nieuw vensterwebsite van het CBR voor een actueel overzicht van de CBR-locaties. Bij de meeste gemeentes kunt u ook een Gezondheidsverklaring kopen. Controleer vooraf of dit bij uw gemeente het geval is. 

De Gezondheidsverklaring stuurt u vervolgens op naar het CBR. Het CBR beoordeelt of u medisch geschikt bent of dat er een aanvullende keuring nodig is. Als u medisch geschikt bent, registreert het CBR een VvG in het rijbewijzenregister. Het CBR stuurt u hierover een brief.

Afhandelingstermijn

Het is verstandig om ruim voordat uw rijbewijs verloopt te beginnen met de keuring. Soms wordt u doorverwezen naar een medisch specialist. Houdt u dan rekening met een wachttijd. Het CBR probeert om alle aanvragen voor een VvG zo snel mogelijk af te handelen, met een maximum termijn van 4 maanden.

Kosten

Aan een Gezondheidsverklaring en een eventuele medische keuring zijn kosten verbonden. Ga voor meer informatie naar de deze link opent in een nieuw vensterwebsite van het CBR.