Wanneer een Verklaring van Geschiktheid

Een Verklaring van Geschiktheid is verplicht:

 • bij iedere nieuwe rijbewijscategorie die u haalt, geldt niet voor categorie AM.
 • bij het omwisselen van een rijbewijs uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA).
 • bij het omwisselen van een rijbewijs uit een land van de EU of EVA moet u een VvG hebben als uw rijbewijs geldig is voor een kortere duur dan de in het land van afgifte gebruikelijke termijn van geldigheid en als uw rijbewijs beperkende aantekeningen bevat die niet zijn aangeduid met de codes die binnen de EU zijn vastgesteld (met uitzondering van lenzen, bril of automaat)

Verplichte keuring bij vernieuwen Nederlands rijbewijs

In een aantal gevallen is een aanvullende medische keuring noodzakelijk om een VvG te kunnen krijgen. Deze gevallen zijn hieronder uitgelegd.

 • U heeft rijbewijs C en/of D.
  Dan moet u bij iedere verlenging van uw rijbewijs een medische keuring ondergaan. De keuring moet worden gedaan door een ARBO arts. Als u geen keuring wilt ondergaan, dan kunt u tijdelijk afstand doen van de categorieën C en/of D. Dat betekent dat u tijdelijk niet meer in het bezit bent van deze categorieën. U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan, waarbij u aangeeft dat u de categorieën C en/of D tijdelijk in de wacht wilt zetten. Een keuring is dan niet nodig. Bij verlenging of vernieuwing van uw rijbewijs komen dan alleen de lichtere categorieën op uw rijbewijs te staan. Op het moment dat u weer gebruik wilt maken van de zware categorieën moet u alsnog de keuring ondergaan. Daarna moet u een nieuw rijbewijs aanvragen, zodat de zware categorieën weer worden bijgeschreven.
 • U bent 75 jaar of ouder.
  Dan moet u gekeurd worden om uw rijbewijs te kunnen verlengen. De keuring kan plaatsvinden bij een huisarts.
 • U bent 70 jaar of ouder.
  Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag, moet u gekeurd worden. De keuring kan plaatsvinden bij een huisarts. Als u tussen de
  65 en 70 jaar oud bent, krijgt u een rijbewijs dat geldig is tot uw
  75e verjaardag. Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • U heeft een medische beperking. Voor meer informatie over medische beperkingen kunt u kijken op de website van het CBR. Dan krijgt u een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur. Bij het verlengen van uw rijbewijs moet u een keuring bij een huisarts ondergaan.

Hoe kom ik aan een VvG?

Om een VvG te krijgen, vult u een Gezondheidsverklaring in. De Gezondheidsverklaring kunt u kopen via Mijn CBR, bij een aantal CBR locaties (alleen pinbetaling mogelijk) en bij sommige gemeentes. Checkt u vooraf of dit bij uw gemeente het geval is. Kijk op www.cbr.nl/adressen voor een actueel overzicht van CBR locaties waar de Gezondheidsverklaring verkocht wordt. De Gezondheidsverklaring stuurt u vervolgens op naar het CBR. Het CBR beoordeelt of u medisch geschikt bent of dat er een aanvullende keuring nodig is. Als u medisch geschikt bent, registreert het CBR een VvG in het rijbewijzenregister. Het CBR stuurt u hierover een brief.

Afhandelingstermijn

Het is verstandig om ruim voordat uw rijbewijs verloopt te beginnen met de keuring. Soms wordt u doorverwezen naar een medisch specialist. Houd u dan rekening met een wachttijd. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen voor een VvG zo snel mogelijk af te handelen, met een maximum termijn van 4 maanden.