In dit artikel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Invoeren voertuig

Zo voert u een voertuig in en vraagt een Nederlands kenteken aan:

 1. U kunt het voertuig vanuit het buitenland vervoeren op een trailer of auto-ambulance of u rijdt zelf met het voertuig naar Nederland.
 2. Om een Nederlands kenteken aan te vragen, deze link opent in een nieuw venstermaakt u een keuringsafspraak bij de RDW.
 3. Voor de meeste voertuigen kunt u ook langskomen zonder een afspraak te maken. Als het voertuig nog een geldige buitenlandse APK heeft, dan kunt u verzoeken of deze overgenomen kan worden. U moet dan het originele buitenlandse APK-rapport overhandigen. Voor meer informatie kijkt u bij Voorwaarden overname buitenlandse APK 
 4. U kunt op de dag van de afspraak met een eendagskenteken of met het geldige buitenlandse kenteken rijden naar het keuringsstation.
 5. U neemt het complete originele buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. De RDW neemt het buitenlandse kentekenbewijs in, wij adviseren u vooraf een kopie te maken.
 6. Als u aanvullende documenten heeft, zoals een Certificaat van Overeenstemming (CVO), een buitenlands APK-keuringsrapport of andere relevante voertuigdocumenten, neemt u deze dan ook mee.
 7. De RDW beoordeelt of de registratie van uw voertuig kan worden overgenomen aan de hand van de documenten. Wilt u weten hoe een keuring bij de RDW er aan toe gaat? Ga naar Het keuringsproces bij de RDW.
 8. U betaalt de kosten
 9. U doet aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op deze link opent in een nieuw vensterde website van de Belastingdienst.
 10. Na akkoord van de RDW en de Belastingdienst, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard). Daarnaast stuurt de RDW u een werkdag later een brief met een volledige tenaamstellingscode. Deze code heeft u bijvoorbeeld nodig bij verkoop van het voertuig. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed. U bent vanaf dat moment aansprakelijk voor de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig. 
 11. Is bij de keuring de buitenlandse APK overgenomen, dan blijft uw buitenlandse rapport geldig. U ontvangt geen Nederlands rapport. De RDW neemt de vervaldatum in het kentekenregister op.
 12. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u kentekenplaten laten maken bij Documenteen erkende kentekenplatenfabrikant (pdf, 934kb) en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.
 13. Als u geen geldig buitenlands APK-keuringsrapport heeft en ook geen APK-keuring heeft laten doen bij het RDW-keuringsstation, dan moet u deze keuring direct na ontvangst van de kentekencard laten doen door een RDW erkend garagebedrijf. Doet u dit later, dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in deze link opent in een nieuw vensterde Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) 

Voorwaarden voor u

Voorwaarden aan uw voertuig

De RDW kijkt bij een ingevoerd voertuig uit een EU-lidstaat niet naar de technische staat van het voertuig. Maar als het voertuig overduidelijk een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, kan de RDW besluiten om het af te geven kentekenbewijs onmiddellijk ongeldig te verklaren.

 • De RDW zet bijvoorbeeld voertuigen met schade op de foto en u moet het voertuig na herstel opnieuw laten keuren. Voor meer informatie zie het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit EU of EVA met schade. 
 • Voor invoer van een autobus bedoeld voor personenvervoer kunt u contact opnemen met afdeling Individuele goedkeuring (IGK) TTV
 • Was het voertuig eerder geregistreerd in een EU-lidstaat waar linksrijdend verkeer gebruikelijk is, dan moet het voertuig voor Nederland zijn voorzien van verlichting en spiegels voor rechtsrijdend verkeer. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze aspecten. In het kosten-overzicht staat dit vermeld als 'beoordeling minder dan 5 aspecten'.
 • De keurmeester controleert of het voertuig gestolen is. Dit doet hij aan de hand van de identiteit van het voertuig en de diverse informatiesystemen.
 • De tellerstand wordt overgenomen uit het voertuig en vastgelegd in het kentekenregister. De RDW geeft geen oordeel over de juistheid van de tellerstand bij importvoertuigen.

Voorwaarden overname buitenlandse APK

 • Buitenlandse APK-rapport (origineel). Dit moet u laten zien bij de keuring.
 • Buitenlandse APK is nog geldig.
 • Buitenlandse APK-rapport is een origineel document, afkomstig uit een EU- of EVA-land.
 • Buitenlandse APK-rapport komt uit hetzelfde land als de buitenlandse registratie.

Rijden met een voertuig dat u wilt invoeren

Voor het rijden vanuit het buitenland naar Nederland, geeft de RDW geen kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties. U kunt het voertuig ook op een trailer of auto-ambulance vervoeren.

Rijdt u met het voertuig voorzien van de buitenlandse kentekenplaten en het geldige buitenlandse kentekenbewijs naar de RDW? Dan moet u er rekening mee houden dat de RDW wettelijk verplicht is om het buitenlandse kentekenbewijs in te nemen. U mag dan nadat u bij de RDW bent geweest, niet meer met het voertuig op de openbare weg rijden, omdat u niet meer in het bezit bent van een geldig kentekenbewijs. In dit geval kunt u een gratis eendagskenteken aanvragen bij de RDW. Dit eendagskenteken is alleen geldig op de dag van de keuring.

Na ontvangst van het Nederlandse kentekenbewijs kunt u het voertuig (weer) gebruiken. Een voorwaarde is wel dat u ook moet voldoen aan de overige verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig.

Keuren zonder afspraak

Een beperkte groep voertuigen kan voor de aanvraag van een Nederlands kenteken of een doorvoer (Transito) kenteken ook zonder afspraak bij een RDW-keuringsstation terecht.

Let op:

 • Bij grote drukte kan de RDW niet garanderen dat u daadwerkelijk geholpen wordt als u zonder afspraak komt.
 • Vanaf 1 december 2019 is keuren zonder afspraak niet meer mogelijk.

Keuren zonder afspraak kan op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur.

U kunt alleen keuren zonder afspraak als uw voertuig voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • de maximale massa van het voertuig mag niet meer zijn dan 3500 kg;
 • voertuig heeft een geldig kentekendocument uit een EU/EVA land;
 • voertuig mag niet gewijzigd zijn ten opzichte van het kentekendocument uit het EU/EVA land;
 • voertuig heeft een bouwjaar (datum eerste toelating) na 1-1-1978. 

Als u een keuringsafspraak maakt, bent u er zeker van dat u geholpen wordt. Voor voertuigen die niet voldoen aan de 4 bovenstaande voorwaarden moet u altijd een keuringsafspraak maken.

Het keuringsproces bij de RDW

De keurmeester controleert ook of het voertuig eventueel gestolen is. Dit doet hij aan de hand van de identiteit van het voertuig en met behulp van informatie uit verschillende systemen.

Wilt u weten hoe een keuring bij de RDW er aan toe gaat? Ga naar Het keuringsproces bij de RDW.

Voertuigen vanuit EU/EVA land met bouwjaar voor 1-1-1978 

Voertuigen met een bouwjaar voor 1-1-1978 en tot maximaal 3500 kg worden uitgebreid onderzocht bij de RDW-keuringsstations. De RDW onderzoekt of de buitenlandse registratie van het voertuig kan worden overgenomen. Als de registratie overgenomen kan worden, kijkt de RDW niet naar de technische staat van het voertuig. In alle andere gevallen wel. Voor dit onderzoek bij een keuringsstation moet u een afspraak maken. U kunt dat online doen. U kiest dan voor 'Invoer voertuig vanuit EU/EVA land met een bouwjaar voor 1-1-1978. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze voertuigen. In het kostenoverzicht staat dit vermeld als 'beoordeling 5 tot 9 aspecten'.

Voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland

Wilt u een kampeerauto invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Het Verenigd Koninkrijk bereidt zich voor op een eventuele Brexit. Na een eventuele Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer. Meer informatie over invoeren na de Brexit-datum leest u op de Brexit-pagina van de RDW.

Bedrijfsauto’s en kampeerauto’s

Voor bedrijfsauto’s en kampeerauto’s heeft de Belastingdienst nog aparte eisen aan de inrichting van het voertuig. Hiervoor kunt u contact opnemen met de deze link opent in een nieuw vensterBelastingdienst.

Verhuizen naar Nederland

Verhuist u vanuit een EU of EVA-land naar Nederland en neemt u uw voertuig mee als ‘verhuisgoed’, dan kunt u bij de Belastingdienst een vergunning voor vrijstelling van de BPM aanvragen. Ga voor meer informatie naar 'Verhuizen naar Nederland en uw voertuig meenemen'.  

Kosten

Omschrijving
Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht €27,00
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €54,00
Identificatie voertuig licht €51,00
Kentekenbewijs €39,00
Tenaamstellen via RDW €10,10