Om weer met de kampeerauto op de weg te mogen rijden, moet u deze laten keuren bij de RDW. Uw kampeerauto krijgt dan een schadekeuring. Op de dag van de keuringsafspraak bij de RDW mag u met uw kampeerauto op de openbare weg rijden. Dit geldt alleen voor de kortste route van uw huisadres naar het keuringsstation toe en van het keuringsstation naar uw huisadres.

Bij de schadekeuring controleert de RDW of de schade goed is gerepareerd en doet de RDW een meting om de maten van de carrosserie te vergelijken met de oorspronkelijke fabrieksgegevens. De RDW controleert ook de wieluitlijning. Hiervoor moet u bij een kampeerauto tot en met 3500 kg alle beplating aan de onderkant van de kampeerauto verwijderen. Heeft uw kampeerauto een grote schade gehad? Dan is het verstandig om vóór de keuring de uitlijning te (laten) controleren en zo nodig te (laten) corrigeren.

Waar kunt u terecht voor een schadekeuring

Een kampeerwagen onder de 3500 kg kunt u alleen laten keuren bij de RDW-keuringsstations  in:

  • Amsterdam
  • Arnhem
  • Den Bosch
  • Veldhoven
  • Zwolle of
  • Zwijndrecht

Deze keuringsstations hebben de juiste apparatuur om uw kampeerauto te keuren. Hier vindt u de adressen van de Keuringsstations.

Is uw schadevoertuig zwaarder dan 3.500 kg? Dan kunt u bij alle RDW-keuringsstations terecht voor een keuring.

Afspraak maken voor schadekeuring

Dit moet u doen om na reparatie van de schade weer te mogen rijden:

  1. Zorg ervoor dat uw voertuig voldoet aan de eisen die staan in hoofdstuk 7 van de regeling voertuigen en aan de permanente eisen. De RDW keurt uw voertuig hierop. De permanente eisen kunt u vinden in de deze link opent in een nieuw venster'Regeling voertuigen'
  2. Ga naar deze link opent in een nieuw vensterKeuringsafspraak maken en maak een keuringsafspraak. Kies bij 'selecteer uw keuring' voor 'Keuring na verval tenaamstelling of verbod tot rijden over de weg’
  3. U betaalt de kosten contant of met pin op het keuringsstation.
  4. Als de kampeerauto is goedgekeurd, beëindigt de RDW de melding in het kentekenregister. Dit duurt een aantal dagen. Zodra de schade melding is verwijderd in het register, mag u weer met de kampeerauto rijden, niet eerder. U ontvangt hierover een brief van de RDW.  U kunt dit zelf ook bekijken door uw kenteken in te voeren in de deze link opent in een nieuw vensterRDW Kentekencheck.

Ook APK

De kosten die u op het keuringsstation betaalt zijn de kosten voor de schadekeuring en voor de herafgifte/activering van het kentekenbewijs (KB). Laat u ook een APK doen, dan komen die kosten erbij. 

Kosten

De kosten die u op het keuringsstation betaalt zijn de kosten voor de schadekeuring en de herafgifte van het kentekenbewijs. Laat u ook een APK doen? Dan komen die kosten erbij.

Kampeerauto  met een gewicht t/m 3500 kg
Omschrijving Kosten
Schadekeuring voertuig licht €44,50
Herafgifte/activering KB voertuig licht €67,00
Periodieke keuring APK voertuig licht €65,00

Wilt u de kosten weten voor voertuigen met een gewicht boven de 3.500 kg? Neem dan contact op met RDW Klantenservice.