Wilt u een overzicht van de geregistreerde kilometerstanden? Vraag dan een RDW-Voertuigrapport aan. Hierin vindt u een overzicht van alle geregistreerde kilometerstanden. 

Tellerstandcontrole

Let op! Bij een tellerstandcontrole ontvangt u geen overzicht van de kilometerstanden, maar alleen het oordeel ‘logisch’, ‘onlogisch’ of ‘geen oordeel’. Meer informatie over de oordelen vindt u bij 'toelichting op oordelen.

Er zijn 2 situaties waarbij u de tellerstand van een kampeerauto kunt controleren.

De actuele tellerstand is bekend
Kunt u de tellerstand aflezen van de teller in de kampeerauto? U kunt met het kenteken controleren of de tellerstand logisch is. U kunt aflezen of de tellerstand een logische reeks vormt met de eerder geregistreerde tellerstanden. U ontvangt geen overzicht van de tellerstanden. U krijgt alleen het oordeel ‘logisch’, ‘onlogisch’ of ‘geen oordeel’. 

De actuele tellerstand is onbekend
Weet u niet wat de actuele tellerstand is van de kampeerauto die u op het oog heeft? Dan kunt u met het kenteken controleren of de laatst geregistreerde tellerstand logisch is. Een logisch oordeel geeft niet aan dat de huidige tellerstand klopt, alleen dat de laatst bij de RDW geregistreerde tellerstand logisch is.