Vaak kan het bedrijf dat de laatste tellerstand van uw voertuig heeft geregistreerd de correctie direct online voor u uitvoeren. Lukt dit niet, dan kunt u zelf, of het RDW-erkend bedrijf, een correctieverzoek indienen bij de RDW.

Correctieverzoek indienen

Zo dient u een correctieverzoek in:

 1. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld: een factuur, werkplaatshistorie, een werkorder van het garagebedrijf, een volledig ingevuld onderhoudsboekje, of een volledige lease- of tankhistorie.
 2. Vul het Correctieformulier tellerstand volledig in en stuur de bewijsstukken mee.
 3. De RDW beoordeelt het correctieverzoek binnen 5 werkdagen.
 4. Na goedkeuring corrigeert de RDW de tellerstand in het register. Daarvan ontvangt u een bevestiging per post of e-mail.
 5. Bij twijfel vraagt de RDW u om extra bewijsstukken.

Documenten die u moet meesturen

 • Zoveel mogelijk bewijsstukken. Hieruit moet blijken dat de geregistreerde tellerstand onjuist is en wat de juiste tellerstand moet zijn.
 • Als u een verzoek indient namens de geregistreerde eigenaar/houder:
  een door de geregistreerde eigenaar/houder geschreven en ondertekende machtiging.
 • Als u een verzoekt indient namens een rechtspersoon en u bent niet tekenbevoegd:        
  een ondertekende machtiging van de tekenbevoegde. Op het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) staat aangegeven wie dit is.
 • Als u een verzoek indient als erkend bedrijf:
  een kopie van de bedrijfsvoorraadpas.

Schriftelijke aanvraag

Als u de correctie niet online kunt aanvragen, neem dan contact op met de RDW Klantenservice. U krijgt dan een correctieformulier thuisgestuurd.