Mogelijke oordelen:

  • logisch > de reeks tellerstanden is oplopend
  • onlogisch > de reeks tellerstanden is niet oplopend
  • geen oordeel > er is te weinig informatie bekend voor een betrouwbaar oordeel

Naast het oordeel geeft de RDW ook een toelichting bij het oordeel. Hieronder kunt u lezen wat de verschillende oordelen inhouden.

Logisch

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

Onlogisch

In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. De RDW baseert het oordeel ‘onlogisch’ alleen op metingen na 1 januari 2014.

Geen oordeel i.v.m. oordeel 'onlogisch' van stichting NAP

De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP het oordeel 'onlogisch' gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. De RDW mag het oordeel 'onlogisch' alleen geven bij metingen na 1 januari 2014 en geeft daarom 'geen oordeel' over de betrouwbaarheid van de gehele reeks tellerstanden van dit voertuig.

Geen oordeel i.v.m. invoer of ombouw

De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.  

Geen oordeel i.v.m. vervangen/reparatie teller

In dit voertuig is de teller vervangen of gerepareerd. In dit geval is het niet duidelijk hoeveel het voertuig precies heeft gereden. Om die reden geeft de RDW ‘geen oordeel’ over de reeks tellerstanden van dit voertuig.

Geen oordeel i.v.m. teller die niet tot 999.999 telt of maximale tellerstand bereikt

Dit voertuig heeft een teller die niet tot 999.999 telt of de teller heeft de maximale tellerstand bereikt en is daarna weer teruggesprongen naar nul. Hierdoor komt de tellerstand op de teller mogelijk niet overeen met het aantal kilometers/mijlen dat het voertuig daadwerkelijk gereden heeft. Om die reden geeft de RDW geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig.