Voor meer informatie over online schorsen, ga naar 'Schorsing online verlengen'. U schorst een kenteken voor maximaal 1 jaar. De RDW stuurt 1 maand voor de afloop van een schorsing een herinneringsbrief.

U kunt de schorsing al vanaf maximaal 6 weken voor de einddatum verlengen. De nieuwe einddatum is dan gelijk aan de einddatum van de oude schorsing plus één jaar. Als u eerder dan 6 weken voor de einddatum de schorsing verlengt, houdt u niet de 'oude' vervaldatum. Op de datum waarop u dan de schorsing verlengt, gaat de nieuwe schorsing voor 1 jaar in.

Vanaf 3 januari 2019 kunt u naast voor 1 jaar ook voor 2 of 3 jaar uw schorsing aanvragen of verlengen. Bekijk hier de tarieven voor schorsen in 2019.

Schorsing verlengen

Zo regelt u een verlenging bij een kentekenloket, RDW-keuringsstation of een RDW-balie:

 1. Uiterlijk op de einddatum (dus vóór afloop) van de schorsing gaat u naar een kentekenloket , RDW-keuringsstation of RDW-balie .
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs  
 3. U betaalt de kosten.*
  Omschrijving 2018 2019
  Schorsing aanvragen of verlengen laag tarief RDW €24,10 €24,10
 4. De schorsing is direct verlengd.
 5. U ontvangt van de medewerker een schorsingsverslag met daarin de einddatum van de schorsing. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.
 6. Heeft u een Berichtenbox (uw eigen digitale brievenbus van de overheid), dan ontvangt u het schorsingsverslag hier ook automatisch in. Heeft u deze nog niet dan kunt u de Berichtenbox aanmaken op  mijn.overheid.nl.

Papieren kentekenbewijs

Heeft u nog een papieren kentekenbewijs, dan moet u dit goed bewaren. Het papieren kentekenbewijs blijft geldig. U krijgt geen nieuw kentekenbewijs.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) dan ontvangt u het transactieverslag met de nieuwe einddatum van de schorsing en de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt per post het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode.
Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren (de oude tenaamstellingscode moet u vernietigen). Uw kentekencard is vanaf dat moment weer geldig. U ontvangt het tweede deel van de tenaamstellingscode op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente.

* Als u deelneemt aan de schorsingsregeling voor verzamelaars hoeft u alleen te betalen als u geen 5 betaalde schorsingen meer heeft. Per jaar moet u immers 5 betaalde schorsingen van voertuigen van 15 jaar of ouder hebben.

Iemand anders regelt de verlenging van de schorsing voor u

Kunt u niet zelf naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de verlenging van de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar (16 jaar bij brom/snorfiets) zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals hier is beschreven. Na de schorsing moet hij de gekregen documenten aan u overhandigen.

Einddatum in het weekend

Verlengen kan uiterlijk op de einddatum van de schorsing (staat op het Tenaamstellingsbewijs). Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet u de verlenging voor dat weekend regelen.

Herinneringsbrief in uw Berichtenbox

Heeft u een Berichtenbox aangemaakt op MijnOverheid en u heeft aangegeven hierin post van de RDW te willen ontvangen? Dan ontvangt u de herinneringsbrief voor afloop van de schorsing niet per post, maar in deze Berichtenbox.

Tarieven 2019

1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag normaal tarief € 73,10 € 73,10 +€ 24,10 = € 97,20 * € 73,10 + € 48,20 = € 121,30 *
Aanvraag laag tarief € 24,10 € 48,20 € 72,30
Verlengen € 24,10 € 48,20 € 72,30
Aanvraag brom-/snorfietsen € 11,10 € 22,20 € 33,30
Verlengen brom-/snorfietsen € 11,10 € 22,20 € 33,30

*U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en).  
Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.