APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. De keuringsplicht en de regelgeving staat in deze link opent in een nieuw venster de Wegenverkeerswet 1994.

De invoering van de APK-plicht voor land- en bosbouwtrekkers is gestart op 1 mei 2021.

Herinnering als APK vervalt

6 weken voordat de APK op uw voertuig vervalt sturen wij u een brief om u aan de keuring te herinneren. U krijgt deze herinnering per post of - als u dat heeft ingesteld - via uw Berichtenbox. U blijft als eigenaar van een voertuig altijd zelf verantwoordelijk om een voertuig op tijd te laten keuren.

Eerste keer APK

Is uw voertuig nog niet eerder APK gekeurd? Dan krijgt u geen brief van ons. U moet zelf in de gaten houden wanneer uw voertuig voor de eerste keer APK-gekeurd moet worden. Wij sturen alleen herinneringsbrief als een voertuig al eens eerder is gekeurd. 

Voorbeeld APK-herinneringsbrief

Voorbeeld APK herinneringsbrief

Momentopname

De APK is een momentopname. Deze keuring geeft u geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijven dus belangrijk.

 • (Link)

  APK keuren in Nederland

  1. Als uw voertuig APK-gekeurd moet worden, dan maakt u een afspraak met een door de RDW erkend APK-bedrijf. U vindt een erkend APK-bedrijf via de RDW-locatiewijzer. U herkent zo'n bedrijf aan het erkenningsschild met de tekst 'RDW erkend' en een sticker met daarop de tekst 'APK lichte voertuigen', 'APK zware voertuigen' of 'APK Landbouwvoertuigen'.
   sticker apk licht
   sticker apk zwaar
   Sticker waaraan u een RDW-erkend bedrijf herkend voor APK van landbouwvoertuigen
  2. De APK-keurmeester van het APK-bedrijf keurt het voertuig.
  3. De kosten van een APK-keuring verschillen per bedrijf.
  4. Na de keuring ontvangt u altijd een APK-keuringsrapport (ook bij een afkeuring).

  Controle RDW

  De RDW controleert door middel van steekproeven of de APK-keuringen goed zijn uitgevoerd. Is uw voertuig voor een steekproef geselecteerd, dan bent u verplicht hieraan mee te werken. De APK-controleur van de RDW is binnen 90 minuten aanwezig. Daarna voert hij de controle uit.