In het APK-keuringsschema ziet u wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden.

Voertuigsoort
Datum eerste toelating
Brandstofsoort Wanneer keuren?

Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)

Driewielige motorvoertuigen boven de 400 kg en met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg.

Geldt niet voor bus, taxi, OV-auto, ambulance of een voertuig voor vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). Kijk voor de regels verder in de tabel.

Na 1 januari 2005 Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar (voor vervaldatum APK), daarna twee keer na 2 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
  Na 1 januari 2005 Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar (voor de vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
  Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten Eerste APK na 3 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
  Voertuig 30 jaar of ouder Alle soorten Eens per 2 jaar (voor vervaldatum APK)
  Voertuig 50 jaar of ouder Alle soorten Geen APK-plicht
Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) en ambulances Niet ouder dan 50 jaar Alle soorten Elk jaar APK (voor de vervaldatum)

Voertuig 50 jaar of ouder Alle soorten Geen APK-plicht
Bijzondere voertuigen (taxi, bus, OV-auto, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten Elk jaar APK
Land- en bosbouwtrekkers (maximum constructiesnelheid boven de 40 km/u)Niet ouder dan 50 jaar  Alle soortenEerste APK 4 jaar na de datum van eerste toelating en daarna eens per 2 jaar (voor vervaldatum APK).
Zie ook de overgangsregeling bij Datums invoering APK-plicht landbouwvoertuigen.