Uitstel van APK-plicht

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd kunt krijgen. Misschien is uw voertuig niet goedgekeurd bij een eerdere APK-keuring en moeten er reparaties uitgevoerd worden voordat u weer een keuring kunt laten doen. Al rijdt u niet met het voertuig, u moet uw voertuig tijdig APK laten keuren. Dit is een wettelijke verplichting. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u hier vinden.

Boetes voorkomen: schorsen  

Om boetes te voorkomen, is het mogelijk de APK-verplichting tijdelijk stop te zetten. Dit heet schorsen. (Hiermee zet u ook de verzekeringsplicht stop). Als u uw voertuig bij de RDW laat schorsen, dan hoeft dit niet meer APK-goedgekeurd te zijn. Maar u mag ook niet meer met het voertuig rijden of dit op de openbare weg zetten.

Na afloop schorsing weer verplichte APK-keuring

Als de schorsing afloopt moet u weer aan de APK-plicht voldoen. U kunt de schorsing verlengen. Doet u dit niet, dan moet het voertuig uiterlijk APK-goedgekeurd zijn op de einddatum van de schorsing.

Rijden naar het APK-keuringsstation

U mag met het voertuig rijden naar een APK-keuringsstation voor de APK-keuring. Het voertuig moet u die dag wel WA-verzekeren. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK-keuring laat doen. Wij adviseren dat u de afspraakbevestiging met daarop het tijdstip van de keuring meeneemt. Deze kunt u dan laten zien als de politie daar om vraagt.

Vraag het APK-keuringsstation altijd om een APK-rapport (goed- of afkeurrapport). Als u zonder geldige APK op de openbare weg rijdt, kunt u een boete krijgen. Ook als de politie u niet stopt onderweg. Bezwaar is dan alleen mogelijk met een APK-rapport van dezelfde datum.  

Twee maanden stil staan op openbare weg

Uw voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan. U krijgt in die tijd dus geen boete. (artikel 11 Besluit Voertuigen)

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed