Uitstel van APK-plicht

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd kunt krijgen. Misschien is uw voertuig niet goedgekeurd bij een eerdere APK-keuring en moeten er reparaties uitgevoerd worden voordat u weer een keuring kunt laten doen. Al rijdt u niet met het voertuig, u moet uw voertuig tijdig APK laten keuren. Dit is een wettelijke verplichting. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in deze link opent in een nieuw venster de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Boetes voorkomen: schorsen  

Om boetes te voorkomen, is het mogelijk de APK-verplichting tijdelijk stop te zetten. Dit heet schorsen. (Hiermee zet u ook de verzekeringsplicht stop). Als u uw voertuig bij de RDW laat schorsen, dan hoeft dit niet meer APK-goedgekeurd te zijn. Maar u mag ook niet meer met het voertuig rijden of dit op de openbare weg zetten.

Na afloop schorsing weer verplichte APK-keuring

Als de schorsing afloopt, dan moet u weer aan de APK-plicht voldoen. U kunt de schorsing eventueel verlengen. Doet u dit niet, dan moet het voertuig op de einddatum van de schorsing weer APK-goedgekeurd zijn. U mag tijdens de schorsing met het voertuig rijden naar een APK-keuringsstation voor de APK-keuring, u moet het voor die dag dan ook WA- verzekeren. Als u rijdt, moet u de APK-afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij u hebben. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK-keuring laat doen.

Twee maanden stil staan op openbare weg

Uw voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan. U krijgt in die tijd dus geen boete. (artikel 11 Besluit Voertuigen)