Cijfers en letters op de kentekenplaat van landbouwvoertuigen

Hier vindt u een overzicht van de afgegeven kentekenseries voor landbouwvoertuigen en meer informatie over de cijfers en letters op de kentekenplaat. 
 • (Link)

  Kentekencombinaties overzicht

  Hier staat een overzicht van alle afgegeven kentekencombinaties tot nu toe.

  Serie Jaartal Combinatie
  1 1951 XX-99-99
  2 1965 99-99-XX
  3 1973 99-XX-99
  4 1978 XX-99-XX
  5 1991
  XX-XX-99
  6 1999 99-XX-XX
  7 2005 99-XXX-9
  8 2009 9-XXX-99
  9 2006 XX-999-X
  10 2008 X-999-XX
  11 2015 XXX-99-X
  12Nog niet afgegeven X-99-XXX
  132016  9-XX-999
  142019 999-XX-9
  X = letter, 9 = cijfer

  Als er een nieuwe kentekencombinatie komt, wil dat niet zeggen dat direct alle soorten voertuigen ook deze combinatie krijgen. De serie waarin bijvoorbeeld de motoren zitten, wordt eerst 'vol' gemaakt voordat we overstappen naar de nieuwe kentekencombinatie. 

 • (Link)

  Ingangsdata kentekenserie landbouwvoertuigen

  In dit overzicht staat wanneer welke kentekenserie voor landbouwvoertuigen is ingegaan.

  Soort voertuig  Ingangsdatum kentekenserie 
  Grensverkeer (GV-serie) Per 1951 afwisselend serie 1, 2 en 3Per 23-05-2016 serie 13Per 13-06-2019 serie 14
  Land- en bosbouwtrekkers   Per 01-01-2021 serie 11
   Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken   Per 01-01-2021 serie 11 
  Wij maken niet bekend wanneer de overstap is naar een nieuwe kentekencombinatie om de verkoop van de betreffende voertuigen niet te beïnvloeden.

 • (Link)

  Eerste letter op het kenteken

  Elk voertuigcategorie (behalve de personenauto’s) heeft een eigen eerste letter op het kenteken.

  • Grensverkeer:  GV - altijd in combinatie met 4 cijfers
  • Land- en bosbouwtrekkers en Mobiele machines en MMBS'en: T
  • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken: L
 • (Link)

  Verboden lettercombinaties

  Sinds kentekencombinatie 4 gebruiken we geen klinkers meer in het kenteken (met uitzondering van het kenteken voor opleggers). De letter C en Q gebruiken we ook niet omdat deze letters teveel op een nul lijken.

  De volgende lettercombinaties gebruiken we ook niet: GVD, KKK, KVT, LPF, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD (ook niet in lettercombinaties met 3 letters), PVV, SGP en VVD.

 • (Link)

  Duplicaatcode

  Soms staat op de kentekenplaat een cijfer (bijvoorbeeld 1 of 2) boven het eerste streepje op de plaat. Dit heet een duplicaatcode (ophoogcode). Dit cijfer geeft aan hoe vaak er kentekenplaten voor het voertuig zijn afgegeven.

  Op de eerste afgegeven kentekenplaat staat niets boven het liggende streepje. Vraagt u daarna een nieuwe kentekenplaat aan, bijvoorbeeld na verlies of diefstal, dan krijgt u een 1 op de kentekenplaat (duplicaatcode 1). Daarna een 2, een 3 enzovoort.

  Duplicaatcode moet goed leesbaar zijn

  Net als de cijfers en letters op de kentekenplaat moet ook de duplicaatcode goed leesbaar zijn. U mag de duplicaatcode niet weghalen of onzichtbaar maken door deze geel te lakken. Doet u dit wel? Dan loopt u kans een boete te krijgen.

  Heeft u een kentekenplaat waarop de duplicaatcode niet meer zichtbaar is? Neem dan contact op met een erkende kentekenplaatfabrikant om een nieuwe plaat aan te vragen. U kunt tegen betaling de kentekenplaat omwisselen. De duplicaatcode blijft dan gelijk. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant via de RDW-locatiewijzer.