Nieuwe kentekenplaat aanschaffen

Zo schaft u een nieuwe kentekenplaat aan:

  1. U gaat voor aanschaf van een nieuwe kentekenplaat naar een door de RDW erkende kentekenplaatfabrikant. Deze herkent u aan het RDW-erkenningsschild en de sticker met de tekst ‘afgifte kentekenplaten’. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer.
  2. U moet laten zien:
    - een geldig legitimatiebewijs
    - het originele kentekenbewijs. Als u deze ook kwijt bent, dan moet u eerst een nieuw kentekenbewijs aanvragen (zie de informatie hieronder)
  3. U betaalt de kosten. De kentekenplaatfabrikant mag zelf de prijs bepalen, hier is geen vaste prijs voor.
  4. U ontvangt van de kentekenplaatfabrikant een nieuwe kentekenplaat met een duplicaatcode. Een duplicaatcode is een cijfer dat op de kentekenplaat vermeld wordt. Dit cijfer geeft aan hoe vaak er kentekenplaten voor het voertuig zijn afgegeven.

Kentekenplaat én kentekenbewijs kwijt

Als u uw kentekenplaat én uw voertuig- of kentekenbewijs kwijt bent, dan moet u eerst een nieuw kentekenbewijs aanvragen. Hiermee kunt u een nieuwe kentekenplaat bestellen. Kunt u niet wachten op het nieuwe kentekenbewijs, dan moet u persoonlijk aangifte doen bij de politie. Met het ondertekende proces-verbaal van de aangifte kunt u een tijdelijke (witte) kentekenplaat kopen. Omdat een ondertekend proces-verbaal nodig is, kan dit niet via internet. Na aanvraag en afgifte van het nieuwe kentekenbewijs kunt u de definitieve kentekenplaat aanschaffen.

Aangifte doen

Als u aanwijzingen heeft dat de kentekenplaat gestolen is, adviseert de RDW aangifte te doen bij de politie van vermissing of diefstal van de kentekenplaat. U kunt de aangifte doen via internet en voor uw eigen administratie een document daarvan printen.

Maak kentekenplaten goed vast

Als u de nieuwe kentekenplaat heeft, maak deze dan goed vast bijvoorbeeld met schroeven en/of dubbelzijdig tape. Het blijkt dat kentekenplaten die ‘vastgeklikt’ worden in de kentekenplaathouder gemakkelijk lostrillen.