Rijbewijs voor een landbouwvoertuig halen

Wilt u met een landbouwvoertuig de weg op dan moet u een geldig rijbewijs met de categorie T hebben.
 •  Wilt u uw rijbewijs halen dan krijgt u met de volgende partijen te maken:

  • Rijschool: Voor het nemen van rijlessen.
  • CBR: Voor theorie- en praktijkexamen, tussentijdse toetsen en de beoordeling of u lichamelijk en geestelijk gezond bent om te mogen rijden.
  • Gemeente: Voor de aanvraag van uw rijbewijs.
  • RDW: Wij beheren het rijbewijzenregister en zijn verantwoordelijk voor het afgeven van het rijbewijs. Is het tijd om uw rijbewijs te verlengen? Dan krijgt u van ons een brief.
 • Als u een rijbewijs gaat halen, houd hier dan rekening mee:

  • Om in een voertuig te mogen rijden, moet u lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Dit toont u aan met een Verklaring van Geschiktheid (VvG). Hiervoor moet u een gezondheidsverklaring invullen.  Dit doet u aan het begin van de rijopleiding. 
  • Geen EU/EVA-nationaliteit? Dan kunt u alleen een rijbewijs aanvragen als u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft. Of u bent in Nederland op grond van Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije. U kunt geen rijbewijs aanvragen als u wacht op een (nieuwe) verblijfsvergunning.
 • Laat u goed informeren als u een rijschool kiest. Wat zijn bijvoorbeeld de kosten voor een rijles? Wat is het slagingspercentage? Kijk voor meer informatie hierover op de website van het CBR en de rijschoolzoeker van het CBR.

  Wilt u uw rijbewijs gaan halen? Dan heeft u te maken met verschillende examens voor theorie en praktijk en misschien een proefexamen. Informatie daarover vindt u op de website van het CBR.

 • Gefeliciteerd. U kunt de dag na het examen het rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. Neem deze documenten mee:

  • Een geldige identiteitskaart of geldig paspoort.
  • Een kleurenpasfoto. Bekijk de fotomatrix voor de eisen.

  185 dagen

  U moet minimaal 185 dagen in Nederland wonen om een rijbewijs aan te kunnen vragen.

 • Rijbewijs T

  Deze categorie staat vanaf 1 juli 2015 op het rijbewijs.

  Theorie- en praktijkexamen: Vanaf 16 jaar.

  Met rijbewijs T mag u:

  •  In een landbouw- en bosbouwtrekker (LBT) of motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) rijden met aanhangwagen.

  Meer informatie over deze categorie of andere rijbewijscategorieën vindt u bij het onderwerp Rijbewijscategorieën.

  Rijbewijs B voor 1 juli 2015: automatisch T-rijbewijs

  Had u voor 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan mag u nu met dat rijbewijs in een LBT of MMBS met aanhangwagen rijden. Vanaf 1 juli 2025 heeft u hiervoor de categorie T nodig op het rijbewijs. Deze categorie krijgt u automatisch erbij als u uw rijbewijs verlengt voor die datum. Doet u dit op of na 1 juli 2025? Dan krijgt u de categorie T er niet meer automatisch bij. U moet dan een theorie- en praktijkexamen voor de categorie T doen.

 • Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Voor personen met een leeftijd van 70 jaar of ouder en personen met een rijbewijs C of D is het rijbewijs 5 jaar geldig. Bij een medische beperking of voor personen tussen 65 en 70 jaar kan een rijbewijs ook korter dan 10 jaar geldig zijn.

Heeft deze informatie u geholpen?