Invoeren vanuit EU- of EVA-land

Heeft u een voertuig met kentekenplicht gekocht in een ander EU- of EVA-land? Als u daarmee wilt rijden op de openbare weg in Nederland, moet u eerst bij de RDW een Nederlands kenteken aanvragen. Wij onderzoeken dan of de buitenlandse registratie van het voertuig kan worden overgenomen.

Handige links

In dit artikel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Invoeren voertuig

Zo voert u een voertuig in en vraagt een Nederlands kenteken aan:

 1. U kunt het voertuig vanuit het buitenland vervoeren op een trailer of auto-ambulance of u rijdt zelf met het voertuig naar Nederland.
 2. Om een Nederlands kenteken aan te vragen, maakt u een afspraak bij de RDW.
  Let op: Voert u een gebruikt (land)bouwvoertuig in met een datum eerste toelating van vóór 2021? Dan kunt u het tot 1 januari 2022 ook online registreren (inschrijven). U hoeft dan geen afspraak bij ons te maken.
 3. U kunt op de dag van de afspraak met een eendagskenteken of met het geldige buitenlandse kenteken rijden naar het keuringsstation.
 4. U neemt het complete originele buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. De RDW neemt het buitenlandse kentekenbewijs in, wij adviseren u vooraf een kopie te maken.
 5. Als u aanvullende documenten heeft, zoals een Certificaat van Overeenstemming (CVO), een buitenlands APK-keuringsrapport of andere relevante voertuigdocumenten, neemt u deze dan ook mee.
 6. De RDW beoordeelt of de goedkeuring en/of registratie van uw voertuig kan worden overgenomen aan de hand van de documenten. Zie ook: Wat moet u weten over de afspraak bij de RDW
 7. U betaalt de kosten.
 8. Na akkoord sturen wij u binnen 5 werkdagen een kentekenbewijs. Daarnaast sturen wij u een werkdag later een brief met een volledige tenaamstellingscode. Deze code heeft u bijvoorbeeld nodig bij verkoop van het voertuig. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed. U bent vanaf dat moment aansprakelijk voor de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig
 9. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u de kentekenplaten laten maken bij een erkende kentekenplatenfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer.

Voorwaarden voor u

Voorwaarden aan uw voertuig

De RDW kijkt bij een ingevoerd voertuig uit een EU-/EVA-land niet naar de technische staat van het voertuig. Maar als het voertuig overduidelijk een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, kan de RDW besluiten om het af te geven kentekenbewijs onmiddellijk ongeldig te verklaren.

 • Onze medewerker beoordeelt het voertuig, stelt de identiteit van het voertuig vast, controleert of het voertuig gestolen is en beoordeelt of de documenten voldoende zijn voor toelating tot de weg. 
 • Voertuigen met schade zetten wij op de foto en u moet het voertuig na herstel opnieuw laten keuren. Voor meer informatie zie het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit EU of EVA met schade. 
 • Was het voertuig eerder geregistreerd in een EU-lidstaat waar linksrijdend verkeer gebruikelijk is, dan moet het voertuig voor Nederland zijn voorzien van verlichting en spiegels voor rechtsrijdend verkeer. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze aspecten. In het kosten-overzicht staat dit vermeld als 'beoordeling minder dan 5 aspecten'.

Voorwaarden overname buitenlandse APK

Heeft uw voertuig nog een geldige buitenlandse APK? Dan kunt u vragen om de vervaldatum daarvan in ons register over te nemen. U geeft dat aan als u zich meldt bij de balie van de RDW. We kunnen de vervaldatum overnemen als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Het bewijs van APK is origineel en aanwezig bij de keuring. Een bewijs kan zijn: een origineel APK-rapport, de vermelding op het overlegde kentekenbewijs of een sticker op de buitenlandse kentekenplaat.
 • Buitenlandse APK is nog geldig.
 • Buitenlandse APK is uitgevoerd in een EU- of EVA-land.
 • Buitenlandse APK is uitgevoerd in hetzelfde land als de buitenlandse registratie.

Rijden met een voertuig dat u wilt invoeren

Voor het rijden vanuit het buitenland naar Nederland, geeft de RDW geen kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties. U kunt het voertuig ook op een trailer of auto-ambulance vervoeren.

Rijdt u met het voertuig voorzien van de buitenlandse kentekenplaten en het geldige buitenlandse kentekenbewijs naar de RDW? Dan moet u er rekening mee houden dat de RDW wettelijk verplicht is om het buitenlandse kentekenbewijs in te nemen. U mag dan nadat u bij de RDW bent geweest, niet meer met het voertuig op de openbare weg rijden, omdat u niet meer in het bezit bent van een geldig kentekenbewijs. In dit geval kunt u een gratis eendagskenteken aanvragen bij de RDW. Dit eendagskenteken is alleen geldig op de dag van de keuring.

Na ontvangst van het Nederlandse kentekenbewijs kunt u het voertuig (weer) gebruiken. Een voorwaarde is wel dat u ook moet voldoen aan de overige verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig.

Het proces bij de RDW

Onze medewerker beoordeelt het voertuig, stelt de identiteit en de gegevens van het voertuig vast, controleert of het voertuig gestolen is en beoordeelt of de buitenlandse goedkeuring gelijkwaardig is.  

Voertuigen vanuit EU/EVA land met bouwjaar voor 1-1-1978

Voertuigen met een bouwjaar voor 1-1-1978 en tot maximaal 3500 kg worden uitgebreid onderzocht bij de RDW-keuringsstations. De RDW onderzoekt of de buitenlandse registratie van het voertuig kan worden overgenomen. Als de registratie overgenomen kan worden, kijkt de RDW niet naar de technische staat van het voertuig. In alle andere gevallen wel. Voor dit onderzoek bij een keuringsstation moet u een afspraak maken. U kunt dat online doen. U kiest dan voor 'Invoer voertuig vanuit EU-/EVA-land met een bouwjaar voor 1-1-1978. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze voertuigen. In het kostenoverzicht (onderaan de pagina) staat dit vermeld als 'beoordeling 5 tot 9 aspecten'.

Voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland

Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland horen niet meer bij de EU. Koopt u een voertuig uit één van deze landen? Ga dan voor meer informatie naar 'invoer vanuit land buiten EU- of EVA-land'.  

 

Kosten

Omschrijving Kosten
Tenaamstellen via RDW €10,75
Kentekenbewijs €42,65
Identificatie voertuig licht €51,00
Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht €28,50
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €57,00