Verhuizen naar Nederland en uw voertuig meenemen

Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist en u neemt uw voertuig mee, dan mag u maar een beperkte tijd met uw buitenlandse kenteken rijden. Bij de Belastingdienst kunt u navragen hoe lang precies. Maar u moet er wel op korte termijn voor zorgen dat uw voertuig een Nederlands kenteken krijgt. Dit vraagt u aan bij de RDW.

Verhuist u vanuit een lidstaat van de EU of EVA, dan is de aanvraagprocedure voor een kenteken bij de RDW anders dan als u vanuit een land buiten de EU of EVA naar Nederland komt.

U verhuist vanuit een EU- of EVA-land

Heeft uw voertuig een kenteken uit een EU- of EVA-land, ga dan voor meer informatie over de aanvraag van een Nederlands kenteken naar ‘Invoeren vanuit EU/EVA-land'.

U verhuist vanuit een land buiten de EU of EVA

Verhuist u vanuit een land buiten de EU of EVA, dan moet de RDW uw voertuig technisch onderzoeken voor de aanvraag van een Nederlands kenteken. Het voertuig moet voldoen aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid; geluid, verlichting, milieu en de lichtdoorlatendheid van ruiten (mits van toepassing). Dit zijn de zogenaamde permanente eisen die deel uitmaken van de deze link opent in een nieuw venster Regeling voertuigen.

Invoeren voertuig van buiten EU of EVA-land

Zo voert u een voertuig in en vraagt een Nederlands kenteken aan:

  1. U rijdt met het voertuig naar Nederland. Als uw buitenlands kentekenbewijs of kentekenplaten niet meer geldig zijn, kunt u online een eendagskenteken (gratis) bij de RDW aanvragen. Daarmee mag u op de dag van het onderzoek van huis naar het keuringsstation en terug rijden. Vraagt u dit wel tijdig aan.
  2. Om een Nederlands kenteken aan te vragen, maakt u een keuringsafspraak bij de RDW.
  3. Op de afgesproken dag gaat u met uw voertuig voor het onderzoek naar het keuringsstation.
  4. U neemt het complete originele buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee plus invoerdocument met daarop de aantekening van verhuisgoed (niet ouder dan 12 maanden). Als uw buitenlands kentekenbewijs onvoldoende gegevens bevat, moet u mogelijk alsnog fabrieksgegevens aanleveren.
  5. U doet na de keuring aangifte van de Belasting Personenauto's en Motorrijtuigen (BPM) (geldt niet voor aanhangwagens/caravans). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op deze link opent in een nieuw venster de website van de Belastingdienst.
  6. U betaalt de Kosten
  7. Na akkoord van de RDW en de Belastingdienst, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard). Daarnaast stuurt de RDW u een werkdag later een brief met een volledige tenaamstellingscode. Deze code heeft u bijvoorbeeld nodig bij verkoop van het voertuig. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed. U bent vanaf dat moment aansprakelijk voor de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig. 
  8. Is uw voertuig APK-plichtig, dan ontvangt u ook een APK-rapport. Dit rapport en het kentekenbewijs stuurt de RDW apart van elkaar.
  9. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u kentekenplaten laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Daarnaast moet u het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Voorwaarden

Als u het kenteken op naam moet krijgen gelden voor u de volgende voorwaarden:

Verhuisgoed

Voor het onderzoek bij de RDW moet u het invoerdocument meenemen waarop een aantekening van de Belastingdienst staat dat het gaat om verhuisgoed. Dit document mag niet ouder zijn dan 12 maanden (na afgiftedatum document). Neemt u voor informatie hierover contact op met de deze link opent in een nieuw venster Belastingdienst.

Kosten

Kosten voor het verkrijgen van een Nederlands kenteken op een voertuig ingevoerd van buiten de EU of EVA. 
Omschrijving Kosten
Tenaamstellen via RDW €10,75
Kentekenbewijs €40,80
Identificatie voertuig licht €51,00
Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig licht €85,50