In dit artikel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Invoeren voertuig

Zo voert u een voertuig in en vraagt een Nederlands kenteken aan:

 1. U kunt het voertuig vanuit het buitenland vervoeren op een trailer of auto-ambulance of u rijdt zelf met het voertuig naar Nederland.
 2. Om een Nederlands kenteken aan te vragen, maakt u een afspraak bij de RDW.
 3. Als het voertuig nog een geldige buitenlandse APK heeft, dan kunt u verzoeken of deze overgenomen kan worden. U moet dan het originele buitenlandse APK-rapport overhandigen. Voor meer informatie kijkt u bij Voorwaarden overname buitenlandse APK 
 4. U kunt op de dag van de afspraak met een eendagskenteken of met het geldige buitenlandse kenteken rijden naar het keuringsstation.
 5. U neemt het complete originele buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. De RDW neemt het buitenlandse kentekenbewijs in, wij adviseren u vooraf een kopie te maken.
 6. Als u aanvullende documenten heeft, zoals een Certificaat van Overeenstemming (CVO), een buitenlands APK-keuringsrapport of andere relevante voertuigdocumenten, neemt u deze dan ook mee.
 7. De RDW beoordeelt of de goedkeuring en/of registratie van uw voertuig kan worden overgenomen aan de hand van de documenten. Wilt u weten hoe een keuring bij de RDW er aan toe gaat? Ga naar Het keuringsproces bij de RDW.
 8. U betaalt de kosten.
 9. Na akkoord sturen wij u binnen 5 werkdagen een kentekenbewijs. Daarnaast sturen wij u een werkdag later een brief met een volledige tenaamstellingscode. Deze code heeft u bijvoorbeeld nodig bij verkoop van het voertuig. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed. U bent vanaf dat moment aansprakelijk voor de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig
 10. Is bij de keuring de buitenlandse APK overgenomen, dan blijft uw buitenlandse rapport geldig. U ontvangt geen Nederlands rapport. De RDW neemt de vervaldatum in het kentekenregister op.
 11. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u de kentekenplaten laten maken bij een erkende kentekenplatenfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Daarnaast moet u het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
 12. Als u geen geldig buitenlands APK-keuringsrapport heeft en ook geen APK-keuring heeft laten doen bij het RDW-keuringsstation, dan moet u deze keuring direct na ontvangst van het kentekenbewijs laten doen door een RDW erkend garagebedrijf. Doet u dit later, dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in deze link opent in een nieuw vensterde Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) 

Voorwaarden voor u

Voorwaarden aan uw voertuig

De RDW kijkt bij een ingevoerd voertuig uit een EU-/EVA-land niet naar de technische staat van het voertuig. Maar als het voertuig overduidelijk een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, kan de RDW besluiten om het af te geven kentekenbewijs onmiddellijk ongeldig te verklaren.

 • Onze medewerker beoordeelt het voertuig, stelt de identiteit van het voertuig vast, controleert of het voertuig gestolen is en beoordeelt of de documenten voldoende zijn voor toelating tot de weg. 
 • Voertuigen met schade zetten wij op de foto en u moet het voertuig na herstel opnieuw laten keuren. Voor meer informatie zie het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit EU of EVA met schade. 
 • Was het voertuig eerder geregistreerd in een EU-lidstaat waar linksrijdend verkeer gebruikelijk is, dan moet het voertuig voor Nederland zijn voorzien van verlichting en spiegels voor rechtsrijdend verkeer. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze aspecten. In het kosten-overzicht staat dit vermeld als 'beoordeling minder dan 5 aspecten'.

Voorwaarden overname buitenlandse APK

 • Buitenlandse APK-rapport (origineel). Dit moet u laten zien bij de keuring.
 • Buitenlandse APK is nog geldig.
 • Buitenlandse APK-rapport is een origineel document, afkomstig uit een EU- of EVA-land.
 • Buitenlandse APK-rapport komt uit hetzelfde land als de buitenlandse registratie.

Rijden met een voertuig dat u wilt invoeren

Voor het rijden vanuit het buitenland naar Nederland, geeft de RDW geen kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties. U kunt het voertuig ook op een trailer of auto-ambulance vervoeren.

Rijdt u met het voertuig voorzien van de buitenlandse kentekenplaten en het geldige buitenlandse kentekenbewijs naar de RDW? Dan moet u er rekening mee houden dat de RDW wettelijk verplicht is om het buitenlandse kentekenbewijs in te nemen. U mag dan nadat u bij de RDW bent geweest, niet meer met het voertuig op de openbare weg rijden, omdat u niet meer in het bezit bent van een geldig kentekenbewijs. In dit geval kunt u een gratis eendagskenteken aanvragen bij de RDW. Dit eendagskenteken is alleen geldig op de dag van de keuring.

Na ontvangst van het Nederlandse kentekenbewijs kunt u het voertuig (weer) gebruiken. Een voorwaarde is wel dat u ook moet voldoen aan de overige verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig.

Het keuringsproces bij de RDW

Onze medewerker beoordeelt het voertuig, stelt de identiteit van het voertuig vast, controleert of het voertuig gestolen is en beoordeelt of de documenten voldoende zijn voor toelating tot de weg.  

Wilt u weten hoe een keuring bij de RDW er aan toe gaat? Ga naar Het keuringsproces bij de RDW.

Voertuigen vanuit EU/EVA land met bouwjaar voor 1-1-1978

Voertuigen met een bouwjaar voor 1-1-1978 en tot maximaal 3500 kg worden uitgebreid onderzocht bij de RDW-keuringsstations. De RDW onderzoekt of de buitenlandse registratie van het voertuig kan worden overgenomen. Als de registratie overgenomen kan worden, kijkt de RDW niet naar de technische staat van het voertuig. In alle andere gevallen wel. Voor dit onderzoek bij een keuringsstation moet u een afspraak maken. U kunt dat online doen. U kiest dan voor 'Invoer voertuig vanuit EU-/EVA-land met een bouwjaar voor 1-1-1978. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze voertuigen. In het kostenoverzicht (onderaan de pagina) staat dit vermeld als 'beoordeling 5 tot 9 aspecten'.

Voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland

Wilt u een auto invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Dan krijgt u te maken met de Brexit. Meer informatie over invoeren leest u op onze Brexit-pagina.

Kosten

Omschrijving Kosten
Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht €28,50
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €57,00
Identificatie voertuig licht €51,00
Kentekenbewijs €42,65
Tenaamstellen via RDW €10,75