Keuringsafspraak aanvragen

Wilt u uw land- of bosbouwtrekker of getrokken materieel laten keuren? Dan kunt u een keuringsafspraak bij ons aanvragen. Wilt u het voertuig als mobiele machine laten registreren? Ga dan naar onze pagina over keuringsafspraak aanvragen voor mobiele machines

Let op: Wilt u uw voertuig registreren? En het is vóór 01-01-2021 in gebruik genomen? Registreer dan uw voertuig online

Wilt u weten wat u moet doen na een aanpassing of wijziging aan uw voertuig? Dan vindt u meer informatie in het artikel Wijzigen of restaureren.

Zie ook onze informatie over

Geen of onleesbaar chassisnummer?

 • (Link)

  Voorbereiding op de keuringsafspraak

  Europese typegoedkeuring

  Heeft uw voertuig een Europese typegoedkeuring? Dan moet bij de keuring een Certificaat van Overeenstemming (CVO) of Certificate of Conformity (COC) bij het voertuig aanwezig zijn. Is het voertuig niet meer in overeenstemming met het CvO? Lees dan onze informatie over individuele goedkeuring.

  Individuele goedkeuring

  Heeft het voertuig geen individuele goedkeuring? Vraag dan een keuringsafspraak aan bij 'keuringsafspraak maken voor individuele goedkeuring'. Meer informatie individuele goedkeuring vindt op onze pagina's over de goedkeuringsplicht.

  Eerder geregistreerd in het buitenland

  Is het voertuig eerder geregistreerd in het buitenland? Dan moet bij de keuring het buitenlands kentekenbewijs bij het voertuig aanwezig zijn.

  Leesbaar chassisnummer

  Het voertuigidentificatienummer (VIN), ook wel chassisnummer genoemd, moet leesbaar zijn. Wij controleren dit nummer. Heeft uw voertuig geen VIN of is het onleesbaar of onvindbaar? Kijk dan op onze pagina over het voertuigidentificatienummer wat u kunt doen.

  Rijden naar het keuringsstation

  Heeft u een keuringsafspraak bij een keuringsstation? Dan mag u met uw voertuig alleen naar naar het keuringsstation rijden als het kenteken van het voertuig nog geldig is. Anders moet u een eendagskenteken aanvragen of uw voertuig op een trailer of een autoambulance vervoeren. 

  Zelfstandig naar binnen rijden of rollen 

  U moet het voertuig altijd zelfstandig naar binnen kunnen rijden of rollen. Dit mag niet op een aanhangwagen.

 • (Link)

  Zo werkt keuringsafspraak aanvragen voor voertuig met Nederlands kenteken

  Keuring na verbod rijden over de openbare weg

  Ga naar verbod rijden over de openbare weg voor het aanvragen van een keuringsafspraak.

   

  Keuring na wijziging aan het voertuig

  Heeft u wijzigingen aan uw voertuig gedaan en wilt u uw voertuig laten keuren? Dan werkt het aanvragen van een keuringsafspraak zo:

  1. Zorg dat u alle voertuiggegevens bij de hand heeft.
  2. Download eerst hieronder het formulier 'Individuele aanvraag' voor uw voertuig. 
   Dit formulier moet u printen en invullen. U moet het formulier bij de keuring aan onze keurmeester geven.  
  3. Via de knop ‘Keuringsafspraak aanvragen’ onderaan deze pagina komt u op de webpagina voor het aanvragen van een afspraak.
   Vul de gevraagde gegevens op deze webpagina zo volledig mogelijk in.
   Nadat u op 'Verzenden' hebt geklikt nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Dit doen we binnen 3 werkdagen.

  Formulier individuele aanvraag

   

  Identiteitsonderzoek (en inslag chassisnummer als dit nodig is).

  Is er geen of geen leesbaar VIN-nummer (chassisnummer) op uw voertuig te vinden? Dan kunt u een identiteitsonderzoek bij ons aanvragen. 

   

  Keuring na herinvoer, verval tenaamstelling of controlekeuring

  Wilt u uw voertuig laten keuren na herinvoer van het voertuig? Of omdat de tenaamstelling is vervallen? Of wilt u een controlekeuring na een een eerdere keuring bij ons? Dan werkt het aanvragen van een keruingsafspraak zo:

  1. Zorg dat u alle voertuiggegevens bij de hand heeft.
  2. Via de knop ‘Keuringsafspraak aanvragen’ hieronder komt u op de webpagina voor het aanvragen van een afspraak.
   Vul de gevraagde gegevens op deze webpagina zo volledig mogelijk in.
   Nadat u op 'Verzenden' hebt geklikt nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Dit doen we binnen 3 werkdagen.
 • (Link)

  Zo werkt keuringsafspraak aanvragen met CvO

  Zo vraagt u een keuringsafspraak aan voor een voertuig met Certificaat van Overeenstemming (CvO). 

  1. Zorg dat u alle voertuiggegevens bij de hand heeft.
  2. Via de knop ‘Keuringsafspraak aanvragen’ onderaan deze pagina komt u op de webpagina voor het aanvragen van een afspraak.
  3.  Vul de gevraagde gegevens op deze webpagina zo volledig mogelijk in.
  4. Nadat u op 'Verzenden' hebt geklikt nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Dit doen we binnen 3 werkdagen.

  Keuring na verbod rijden over de openbare weg

  Ga naar verbod rijden over de openbare weg voor het aanvragen van een keuringsafspraak.

   

 • (Link)

  Zo werkt keuringsafspraak aanvragen voor individuele goedkeuring

  Zo vraagt u een keuringsafspraak aan voor individuele goedkeuring van een voertuig. 

  1. Zorg dat u alle voertuiggegevens bij de hand heeft.
  2. Download eerst hieronder het formulier 'Individuele aanvraag' voor uw voertuig. 
   Dit formulier moet u printen en invullen. U moet het formulier bij de keuring aan onze keurmeester geven.  
  3. Via de knop ‘Keuringsafspraak aanvragen’ onderaan deze pagina komt u op de webpagina voor het aanvragen van een afspraak.
  4.  Vul de gevraagde gegevens op deze webpagina zo volledig mogelijk in.
  5. Nadat u op 'Verzenden' hebt geklikt nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Dit doen we binnen 3 werkdagen.

  Formulier individuele aanvraag

   

 • (Link)

  Legitimeren bij keuren van een voertuig

  Particulier laat het voertuig keuren

  Legitimeren bij een kentekenloket, RDW-balie, RDW-keuringsstation of aan huis

  U kunt zich als particulier legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum
  • Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN)

  Legitimeren bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie

  Met de volgende documenten kunt u alleen terecht bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie:

  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land  met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort
  • Buitenlands paspoort

  Legitimatie zonder Nederlands persoonsnummer (BSN)

  Staat uw Nederlandse persoonsnummer (Burgerservicenummer) niet op uw legitimatiedocument? Dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN. Gemeenten geven dit niet automatisch af.
  Heeft u een diplomatiek paspoort? Dan mag u ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken overleggen (niet ouder dan 3 maanden) met daarop uw BSN. 

   

  Rechtspersoon laat het voertuig keuren

  Legitimatie bij kentekenloket, RDW-balie, RDW-keuringsstation of aan huis

  U kunt zich als tekenbevoegde van een bedrijf (rechtspersoon) bij het overschrijven van uw voertuig op bedrijfsnaam legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs van tekenbevoegde met daarop zijn geboortedatum
  • Nederlands paspoort van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN).

  Legitimatie bij RDW-balie of RDW-keuringsstation

  Met de volgende documenten mag u zich alleen legitimeren bij een RDW-balie of - keuringsstation: 

  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land  met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort
  • Buitenlands paspoort.

  Ook uittreksel Kamer van Koophandel meenemen

  Naast uw legitimatiedocument moet u een (kopie) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan.

  Eenmanszaak, maatschap of rederij

  Eenmanszaken, maatschappen en rederijen kunnen een kentekenbewijs alleen op naam van een particuliere eigenaar zetten. U moet zich in dit geval als particulier legitimeren.

  RDW-erkend bedrijf

  Een medewerker van een RDW-erkend bedrijf moet naast de genoemde legitimatiemiddelen ook een actuele bedrijfsvoorraadpas overhandigen.   

 • (Link)

  Na de keuring

  Na wijziging van het voertuig

  • Als er een onderdeel op het kentekenbewijs verandert sturen wij u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs.
  • Is er geen onderdeel op het kentekenbewijs verandert? Dan krijgt u van ons alleen een brief met de bevestiging van de wijziging.

  Na individuele goedkeuring en na keuring met CvO 

  • Na goedkeuring en registratie sturen wij u binnen 5 werkdagen het nieuwe kentekenbewijs.
  • Een werkdag later versturen een brief met een volledige tenaamstellingscode. Deze code heeft u bijvoorbeeld nodig bij verkoop van het voertuig. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed.
  • Vanaf het moment dat het voertuig op uw naam staat, bent u verantwoordelijk voor de voertuigverplichtingen.  

  Bent u een erkend bedrijf en schrijft u het voertuig in zonder tenaamstelling? Dan krijgt u van ons een bevestiging van inschrijving (BIN). 

 • (Link)

  Kosten

  Kosten voor inschrijven

  • Voertuigcategorieën T, C, R, S met Europese typegoedkeuring of nationale goedkeuring
  Omschrijving Kosten
  Identificatie van (land)bouwvoertuig of mobiele machine €92,00
  Inschrijving in het kentekenregister, individueel  €42,65
  Tenaamstelling (op naam zetten) bij een RDW-vestiging 
  €10,75
  Voorrijkosten voor keuren aan huis €114,00

  Kosten voor individuele beoordeling  

  • Voertuigcategorieën R, S zonder Europese typegoedkeuring of zonder nationale goedkeuring
  • Voertuigcategorie U
  Omschrijving Kosten
   Identificatie van (land)bouwvoertuig of mobiele machine€92,00
  Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig  €85,50
  Inschrijving in het kentekenregister, individueel  €42,65
  Tenaamstelling (op naam zetten) bij een RDW-vestiging  €10,75
  Voorrijkosten voor keuren aan huis €114,00

  Overige kosten

  Omschrijving Kosten
  Controlekeuring  €31,50
  Nader identiteitsonderzoek VIN eenvoudig  €44,50
  Inslag VIN of herinslag VIN €44,50
  Herinschrijving voertuig zwaar (verbod tot rijden over de weg) €139,50
 • (Link)

  Soorten keuringen

  Voor de volgende soorten keuringen van (land)bouwtrekkers en getrokken materieel kunt u bij ons terecht.

  Voertuig zonder Nederlands kenteken

  • Aanvraag van een goedkeuring voor een nieuw en ongebruikt voertuig.  
  • Aanvraag van een Nederlands kenteken voor een nieuw en ongebruikt voertuig.
  • Aanvraag van een goedkeuring voor een gebruikt voertuig met een datum eerste toelating na 1 januari 2021.
  • Aanvraag van een Nederlands kenteken voor een gebruikt voertuig met een datum eerste toelating na 1 januari 2021.
  • Identiteitsonderzoek (en indien noodzakelijk inslag voertuig identificatienummer).
  • Controle keuring na een eerdere keuring bij de RDW.

  Voertuig met Nederlands kenteken

  • Keuring na verbod rijden op de weg.
  • Wijziging aan het voertuig.
  • Identiteitsonderzoek (en inslag voertuig identificatienummer als dit nodig is).
  • Herinvoer of keuring na verval tenaamstelling.
  • Controlekeuring na eerdere keuring bij de RDW

  Wilt u een afspraak maken voor een van deze keuringen? Kijk dan bij 'Zo werkt keuringsafspraak maken met CvO' of bij 'Zo werkt keuringsafspraken aanvragen voor individuele goedkeuring'.