• (Link)

  De belangrijkste veranderingen in het kort

  • Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe voertuigcategorie: de mobiele machine. 
  • Voertuigen die onder de categorie mobiele machine vallen en men online (tot 1 juli 2021) registreert, leggen wij vast als MMBS. De ombouw van bijvoorbeeld personenauto naar MMBS is niet meer mogelijk.
  • Fabrikanten van mobiele machines hebben te maken met Individuele Goedkeuring en het Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC). Een voertuig dat iemand voor het eerst in Nederland inschrijft moet een goedkeuring hebben om aan te tonen dat het voertuig aan de technische voorschriften voldoet vóór het de openbare weg op mag.
  • Fabrikanten van land- en bosbouwtrekkers en getrokken materieel hebben al te maken met (type)goedkeuring. Sinds 1 januari 2018 moet ieder voertuig zijn goedgekeurd voordat het de openbare weg op mag. Een nieuw en ongebruikt voertuig in gebruik genomen na 1 januari 2021 registreren wij alleen na controle op goedkeuring.
  • Importeurs, dealers en handelaren van (land)bouwvoertuigen hebben mogelijk te maken met erkenningen. Met een erkenning mag een bedrijf bepaalde diensten of handelingen uitvoeren namens ons. Wij geven een erkenning af als een bedrijf aan een aantal eisen voldoet. Aan de aanvraag van een erkenning of een bijbehorende bevoegdheid en handelaarskenteken zijn kosten verbonden. Wij houden toezicht op alle erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens.
  • Sinds 1 januari 2021 geven wij geen grensverkeerkentekens meer af. 

 • (Link)

  Uitzonderingen

  Algemene uitzonderingen

  In de wet zijn bepaalde motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en mobiele machines uitgezonderd van de registratieplicht. Een algemene uitzondering geldt voor:

  • voertuigen die niet harder gaan dan 6 km/u (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus)
  • één-assige motorrijtuigen en meeneem-heftrucks
  • fruittreintjes (jaarlijks tussen 1 juli t/m 30 november)
  • asfalteermachines
  • asfaltfreesmachines
  • walsen

  Voertuigen smaller dan 130 centimeter

  Onderstaande voertuigen smaller dan 130 centimeter hoeven ook niet te voldoen aan de registratieplicht:

  • heftrucks zonder verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk aan de voorkant die geen aanhangwagen trekken;
  • voertuigen zonder trekinrichting die gebruikt worden voor één van de volgende activiteiten:
   -  maaien
   - onkruid bestrijden
   - vegen
   - sneeuw ruimen
   - gladheid bestrijden
   - hondenpoep verzamelen

 • (Link)

  Goedkeuringsplicht

  Als eigenaar, fabrikant of als vertegenwoordiger van een fabrikant moet u deze voertuigen registreren bij ons:

  • land- en bosbouwtrekkers
  • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
  • mobiele machines

  Registreren kan pas als het voertuig is goedgekeurd. Voertuigen die zijn uitgezonderd van de registratieplicht kunnen wél een goedkeuringsplicht hebben.

  Op onze zakelijke pagina's vindt u uitgebreide informatie over de goedkeuringsplicht.

 • (Link)

  Erkenningen

  Importeurs, dealers en handelaren van (land)bouwvoertuigen krijgen mogelijk te maken met erkenningen. Met een erkenning mag een bedrijf bepaalde diensten of handelingen uitvoeren namens ons. Wij geven een erkenning af als een bedrijf aan een aantal eisen voldoet. Wij houden toezicht op alle erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens.

  Erkenning niet altijd nodig

  Een erkenning is niet altijd nodig. Bijna alle diensten kunt u ook via een keuringsstation of kentekenloket afnemen. Aan een erkenning zijn kosten verbonden. Naast aanvraagkosten betaalt u ook jaarlijkse instandhoudingskosten. Kiest u voor het aanvragen van een erkenning? Dan is het van belang deze zo snel mogelijk aan te vragen. Meer informatie vindt u op onze zakelijke pagina's voor erkenninghouders:

  Versnelde inschrijving (nog) niet mogelijk

  Het online inschrijven (registreren) van ongebruikte, niet eerder geregistreerde voertuigen is niet mogelijk voor (land)bouwvoertuigen. Deze voertuigen registreren wij individueel in op basis van één van deze goedkeuringen:

  • Certificaat van Overeenstemming (CvO)
  • Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC)
  • gelijkwaardige buitenlandse goedkeuring

  Meer informatie over het CvO en IGC vindt u in de factsheet voor fabrikanten.

  Versnelde inschrijving vanaf 1 juli 2021
  Vanaf 1 juli 2021 voeren wij de bevoegdheid versnelde inschrijving voor (land)bouwvoertuigen in. Vanaf dan kunnen met deze bevoegdheid nieuwe en ongebruikte voertuigen worden geregistreerd, zonder onderzoek op het keuringsstation.

  Voor het registreren van een nieuw en ongebruikt voertuig via versnelde inschrijving is een Certificaat van Overeenstemming (CvO) nodig. Om deze bevoegdheid te kunnen aanvragen, is een erkenning bedrijfsvoorraad nodig.

  Soorten erkenningen en voorwaarden

  Met deze erkenningen krijgt u misschien te maken. Via de links vindt u uitgebreide informatie over de erkenningen op onze zakelijke pagina's.

 • (Link)

  U bent erkenninghouder

  Als erkenninghouder krijgt u te maken met een uitbreiding van voertuigsoorten. De bestaande erkenningen en bevoegdheden zijn sinds 1 januari 2021 uitgebreid met nieuwe voertuigsoorten.

  Erkenning Bedrijfsvoorraad

  Heeft u de erkenning 'Bedrijfsvoorraad'? Dan kunt u gekentekende voertuigen in de bedrijfsvoorraad aanmelden. Tot 1 januari 2025 hoeft er voor een (land)bouwvoertuig geen kentekenplaat aanwezig te zijn bij de melding. Vervolgens kunt u deze op export met de bevoegdheid OREH zetten óf op naam met de bevoegdheid 'Tenaamstellen Voertuigbedrijf'. Onderstaande voertuigen komen hiervoor in aanmerking:

  • land- en bosbouwtrekkers
  • mobiele machines
  • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS)
  • land- en bosbouwaanhangwagens
  • verwisselbare getrokken uitrustingsstukken

  Export

  Heeft u de bevoegdheid OREH of de erkenning Export Dienstverlening dan kunt u vanaf 1 januari 2021 gekentekende (land)bouwvoertuigen registreren voor export. Tot 1 januari 2025 hoeft er voor een (land)bouwvoertuig geen kentekenplaat aanwezig te zijn bij de registratie.

  Handelaarskenteken

  Maakt u gebruik van het handelaarskenteken (lettercombinatie OA)? Dan kunt u dit gebruiken voor land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als ze worden getrokken door:

  • land- en bosbouwtrekkers
  • mobiele machines
  • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS)

  Voor land- en bosbouwtrekkers, mobiele machines en MMBS komt een nieuw handelaarskenteken (lettercombinatie LH).

 • (Link)

  eHerkenning of certificaat aanvragen

  Aanvragen eHerkenning

  Logo eHerkenning

  U heeft eHerkenning nodig om uw voertuig op naam van uw bedrijf te kunnen registreren. eHerkenning vraagt u aan bij een van de erkende leveranciers.

  Eenmanszaak, maatschap, rederij en rechtspersoon i.o.

  U kunt een voertuig niet registreren op naam van een rechtspersoon in oprichting (i.o.), maatschap, rederij of eenmanszaak. In dat geval kunt u het voertuig wel op naam van de eigenaar (natuurlijk persoon) zelf zetten. Daarvoor kunt u gebruik maken van DigiD.

  Aanvragen RDW certificaat

  U ontvangt een certificaat door u te registreren bij de RDW. Als u een erkenning van ons heeft, dan heeft u al een certificaat en kunt u daarmee gebruik maken van de digitale diensten. Lees meer informatie op onze zakelijke webpagina over het aanvragen van een certificaat.