• (Link)

  Wat is een land- of bosbouwtrekker?

  Trekkers zijn bedoeld voor het trekken, duwen, dragen en in beweging brengen van verwisselbare uitrustingsstukken en voor het trekken van aanhangwagens. Land- en bosbouwtrekkers hebben een maximale constructiesnelheid van 6 km/h of meer en kunnen zitplaatsen hebben voor meerijders.

  Het kan ook zijn dat uw voertuig onder de categorie motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) valt of de categorie getrokken materieel. Lees dan verder bij uitleg over MMBS of uitleg over getrokken materieel.

 • (Link)

  APK-plicht

  De APK-plicht geldt voor land- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. De invoering van de APK-plicht start op 1 mei 2021. Vanaf deze datum kunnen de eerste keuringen voor snelle land- of bosbouwtrekkers plaatsvinden.

  Omdat wij niet alle land- of bosbouwtrekkers in één keer keuren, gebeurt dit in fasen. Meer informatie hierover leest u op de pagina Wanneer en hoe vaak moet ik mijn land- of bosbouwtrekker laten keuren?

  Uitzonderingen APK-plicht

  De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers:

  • Op wielen met een maximum snelheid van 40 km/u of minder;
  • Op rupsbanden;
  • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers.
  • Met een bouwjaar van meer dan 50 jaar geleden.

  Valt een land- of bosbouwtrekker onder de APK-plicht? Dan moet de trekker 4 jaar na de datum eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet de land- of bosbouwtrekker elke 2 jaar worden gekeurd. Is uw land- of bosbouwtrekker niet op tijd gekeurd? Dan mag u er niet mee rijden.

 • (Link)

  Voertuigverplichtingen na registratie

  Kentekenplaatplicht

  In deze situaties moet uw (land)bouwvoertuig een kentekenplaat hebben:

  • U rijdt harder dan 25 km/h.
  • Het voertuig is in gebruik genomen na 31-12-2020.
  • Het voertuig is ontheffingsplichtig.

  Vanaf 1 januari 2025 geldt een algemene kentekenplaatplicht voor voertuigen die een registratieplicht hebben. Ook als u niet harder rijdt dan 25 km/h. 

  Buitenland

  In sommige landen of in delen van Duitsland zijn 2 kentekenplaten verplicht (bijvoorbeeld in Niedersachsen). U kunt dan het beste een witte kentekenplaat aan de voorkant plaatsen.

  Verzekeringsplicht

  Vanaf het moment dat u het kentekenbewijs heeft ontvangen, is uw voertuig op het kenteken verzekeringsplichtig. U moet het kentekennummer en de meldcode doorgeven aan uw verzekeraar. Deze geeft aan ons door dat het voertuig is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA).

  APK-plicht

  De APK-plicht geldt voor land- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. De invoering van de APK-plicht start op 1 mei 2021. Vanaf deze datum vinden de eerste keuringen voor snelle land- en bosbouwtrekkers plaats.

  Omdat wij niet alle land- en bosbouwtrekkers in één keer kunnen keuren, gebeurt dit in fases. Lees meer informatie over de periodieke keuringen voor (land)bouw trekkers.

  De APK-plicht geldt niet voor een land- en bosbouwtrekker:

  • Op wielen met een maximale constructiesnelheid tot en met 40 km/h.
  • Op rupsbanden.
  • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, en hoofdzakelijk rijden op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers. 
  • Met een bouwjaar van meer dan 50 jaar geleden.

 • (Link)

  Voertuig met een GV kenteken

  Heeft u een voertuig met een grensverkeerkenteken (GV-kenteken)? Dan moet u dit voertuig vóór 1 januari 2022 registreren.

  Wilt u hetzelfde kenteken houden en geen nieuw kenteken krijgen? Geef dan het eerder afgegeven grensverkeerkenteken aan ons door bij het registreren van uw voertuig. Dit wordt dan het officiële kenteken (het kenteken van de nieuwe registratie). U kunt dan ook uw huidige kentekenplaat gebruiken als dit  een geldige kentekenplaat is.

  Extra kosten na 31 december 2021

  Na 31 december 2021 worden alle GV-kentekens die niet opnieuw zijn geregistreerd ongeldig. Wilt u uw voertuig met GV-kenteken na deze datum registreren? Dan moeten wij het eerst keuren en betaalt u keuringskosten. Het GV-kenteken is dan niet meer te gebruiken en u krijgt een kenteken uit de gewone serie van landbouwvoertuigen.