Uitleg over land- en bosbouwtrekkers

Wilt u uw (land)bouwvoertuig laten registreren (kentekenbewijs aanvragen)? Dan moet u het door ons laten keuren. Dit doet u door een keuringsafspraak aan te vragen voor uw voertuig. Online registreren kan sinds 1 januari niet meer.

 • Trekkers zijn bedoeld voor het trekken, duwen, dragen en in beweging brengen van verwisselbare uitrustingsstukken en voor het trekken van aanhangwagens. Land- en bosbouwtrekkers hebben een maximale constructiesnelheid van 6 km/h of meer en kunnen zitplaatsen hebben voor meerijders.

 • In deze situaties hoeft u uw land- of bosbouwtrekker niet te registreren:

  • De trekker komt niet op de openbare weg
  • De trekker heeft een maximale constructiesnelheid van minder dan 6 km/h

  Twijfelt u over de registratie- of goedkeuringsplicht van uw voertuig? Ga dan naar onze Vragenlijst registratie- en goedkeuringsplicht.

 • Kentekenplaatplicht

  In deze situaties moet uw (land)bouwvoertuig een kentekenplaat hebben:

  • U rijdt harder dan 25 km/h.
  • Het voertuig is in gebruik genomen na 31-12-2020.
  • Het voertuig heeft een ontheffingsplicht.

  De kentekenplaat moet achterop het voertuig vastgemaakt zijn. 

  Vanaf 1 januari 2025 geldt een algemene kentekenplaatplicht voor voertuigen die een registratieplicht hebben. Ook als u niet harder rijdt dan 25 km/h. 

  Verlichting van de kentekenplaat

  Is uw land- of bosbouwtrekker in gebruik genomen na 31-12-2017? Dan moet uw trekker kentekenplaatverlichting hebben. 

  Buitenland

  In sommige landen of in delen van Duitsland zijn 2 kentekenplaten verplicht (bijvoorbeeld in Niedersachsen). U kunt dan het beste een witte kentekenplaat aan de voorkant plaatsen.

  Gaat u met een getrokken voertuig zonder eigen kentekenplaat de grens over? Plaats dan een witte kentekenplaat met hetzelfde kenteken als het trekkend voertuig.

  Verzekeringsplicht: geef kenteken en meldcode door

  Vanaf het moment dat u het kentekenbewijs heeft ontvangen, moet u voor het voertuig een verzekering hebben afgesloten. U moet het kenteken en de meldcode doorgeven aan uw verzekeraar, ook als uw voertuig al verzekerd is. Deze geeft aan ons door dat het voertuig is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA).

  APK-plicht

  Sinds 1 mei 2021 geldt de APK-plicht voor land- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Vanaf deze datum vinden de eerste keuringen voor snelle land- en bosbouwtrekkers plaats.

  Omdat wij niet alle land- en bosbouwtrekkers in één keer kunnen keuren, gebeurt dit in fases. Lees meer informatie over de periodieke keuringen voor (land)bouw trekkers.

  De APK-plicht geldt niet voor een land- en bosbouwtrekker:

  • Op wielen met een maximale constructiesnelheid tot en met 40 km/h.
  • Op rupsbanden.
  • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, en hoofdzakelijk rijden op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers. 
  • Met een bouwjaar van meer dan 50 jaar geleden.


Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed