Schorsen

Als u besluit uw land- of bosbouwtrekker voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u deze voor 1, 2 of 3 jaar schorsen. Tijdens de schorsing mag uw land- of bosbouwtrekker niet op de openbare weg staan of rijden. Uw land- of bosbouwtrekker hoeft dan niet verzekerd en APK-goedgekeurd te zijn. U kunt de schorsing verlengen als u langer niet van uw voertuig gebruik wilt maken. En de schorsing kunt u uiteraard ook bij ons stopzetten.