Een land- of bosbouwtrekker slopen

Wilt u uw land- of bosbouwtrekker slopen of is deze al gesloopt maar nog niet afgemeld in het kentekenregister? Hier vindt u de informatie over wat u moet doen en hoe u een vrijwaringsbewijs krijgt. 

Land- of bosbouwtrekker slopen