Voorwaarden voor het rijden met een geschorst voertuig

Als u met uw voertuig naar het keuringsbedrijf rijdt, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het voertuig is WA-verzekerd.
  • Op de dag van de keuring rijdt u de kortste weg naar het keuringsbedrijf en terug (naar het adres waar uw voertuig is gestald).
  • U heeft een afspraakbevestiging bij u waarop het tijdstip van de keuring staat vermeld. Dat moet u kunnen tonen als de politie u staande houdt.
  • De afspraaktijd moet overeenkomen met het tijdstip dat u met uw voertuig gebruik maakt van de openbare weg.