Voor meer informatie over online schorsen, ga naar 'Schorsing online verlengen'. U schorst een kenteken voor 1, 2 of 3 jaar. De RDW stuurt 1 maand voor de afloop van een schorsing een herinneringsbrief.

U kunt de schorsing al vanaf maximaal 6 weken voor de einddatum verlengen. De nieuwe einddatum is dan gelijk aan de einddatum van de oude schorsing plus de door u gekozen schorsingsperiode van 1, 2 of 3 jaar. Als u eerder dan 6 weken voor de einddatum de schorsing verlengt, houdt u niet de 'oude' vervaldatum. Op de datum waarop u dan de schorsing verlengt, gaat de nieuwe schorsing voor 1, 2 of 3 jaar in.

Schorsing verlengen

Zo regelt u een verlenging bij een kentekenloket, RDW-keuringsstation of een RDW-balie:

 1. Uiterlijk op de einddatum (dus vóór afloop) van de schorsing gaat u naar een kentekenloket , RDW-keuringsstation of RDW-balie.
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs 
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs 
 3. U betaalt de kosten.*
 4. De schorsing is direct verlengd.
 5. U ontvangt van de medewerker een schorsingsverslag met daarin de einddatum van de schorsing. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard), dan ontvangt u het schorsingsverslag met de nieuwe einddatum van de schorsing en de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente per post het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode. De oude tenaamstellingscode moet u vernietigen. Uw kentekencard blijft geldig.

* Als u deelneemt aan de schorsingsregeling voor verzamelaars hoeft u alleen te betalen als u geen 5 betaalde schorsingen meer heeft. Per jaar moet u immers 5 betaalde schorsingen van voertuigen van 15 jaar of ouder hebben.

Verlenging schorsing door iemand anders laten regelen

Kunt u niet zelf naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de verlenging van de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Heeft u een papieren kentekenbewijs, dan zijn dit het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs. Heeft u een kentekencard, dan moet u deze en de bijbehorende tenaamstellingscode meegeven.

Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar zijn (16 jaar bij brom/snorfiets). Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals in dit artikel is beschreven. Na de schorsing moet hij de gekregen documenten aan u overhandigen.

Einddatum in het weekend

Verlengen kan uiterlijk op de einddatum van de schorsing. Deze einddatum vindt u op het schorsingsverslag. Loopt uw schorsing in een weekend af, dan moet u de verlenging vóór dat weekend regelen bij een RDW-locatie of bij een kentekenloket dat in het weekend open is.  

Herinneringsbrief in uw Berichtenbox

Heeft u deze link opent in een nieuw venstereen Berichtenbox aangemaakt op MijnOverheid en heeft u aangegeven hierin post van de RDW te willen ontvangen? Dan ontvangt u de herinneringsbrief voor afloop van de schorsing niet per post, maar in deze Berichtenbox.

Kosten

De kosten voor schorsen van een (land)bouwvoertuig, mobiele machine en MMBS zijn gelijk aan die voor brom- en snorfietsen.

Omschrijving Kosten
Schorsing aanvragen of verlengen brom- snorfiets RDW €11,50
Schorsing aanvragen of verlengen brom-snorfiets RDW voor 2 jaar €23,00
Schorsing aanvragen of verlengen brom-snorfiets RDW voor 3 jaar €34,50

Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.